Trung tâm Kháng nghị DRC ở Jefferson Davis Đóng cửa/Lịch Năm Mới của FEMA

Release Date:
Tháng 12 29, 2020

BATON ROUGE, La.– Trung tâm Khắc phục Hậu quả Thiên tai (DRC)/Trung tâm Kháng nghị ở giáo xứ Jefferson Davis sẽ đóng cửa hẳn lúc 5 p.m. 30 Tháng Mười Hai. Trung tâm này đặt tại:

 

Jefferson Davis Fairgrounds

810 Lake Arthur Avenue

Jennings, LA 70546

 

Tất cả DRC/Trung tâm Kháng nghị ở Louisiana sẽ đóng cửa lúc 5 p.m. 31 Tháng Mười Hai để nghỉ lễ Năm Mới. Các trung tâm này sẽ mở cửa lại vào ngày 4 Tháng Một lúc 8 a.m. Các DRC/Trung tâm Kháng nghị này đặt tại:

 

Lake Charles Civic Center

900 Lake Shore Dr.

Lake Charles, LA 70601

 

Brown Memorial Park

1212 E Pont Des Mouton Rd

Lafayette, LA 70507

 

Không cần thiết phải đặt hẹn trước. Các trung tâm mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 a.m. đến 5 p.m., Thứ Bảy 10 a.m. đến 3 p.m., đóng cửa vào Chủ Nhật.

 

Các nạn nhân không cần phải đến một trung tâm để làm đơn xin hoặc cập nhật đơn xin của họ. Để đặt câu hỏi riêng lẻ hoặc gửi thông tin:

Đường dây Tiếp cận Giảm thiểu Thiệt hại của FEMA mở vào 31 Tháng Mười Hai, sẽ đóng cửa vào ngày 1 Tháng Một và mở cửa trở lại vào ngày 2 Tháng Một lúc 8 a.m. Giờ hoạt động từ Thứ Hai đến Thứ Bảy, 8 a.m. đến 6 p.m. (CT). Các nạn nhân có thắc mắc về sửa chữa có thể liên hệ đường dây Tiếp cận Giảm thiểu Thiệt hại qua số 833-336-2487 Để xem các nguồn trợ giúp giảm thiểu thiệt hại, hãy truy cập trang mạng  https://fema.connectsolutions.com/lauramit/.

 

Gọi cho Đường dây Trợ giúp FEMA theo số 800-621-3362 hoặc TTY 800-462-7585, truy cập www.DisasterAssistance.gov hoặc tải về Ứng dụng Di động FEMA tại fema.gov/about/news-multimedia/app. Để biết thông tin mới nhất về Bão Laura, hãy truy cập fema.gov/disaster/4559. Hoặc, đối với Bão Delta, hãy truy cập fema.gov/disaster/4570. Theo dõi tài khoản Twitter của FEMA Khu vực 6 tại twitter.com/FEMARegion6

Tags:
Cập nhật lần cuối