U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

Yo pa tradui paj sa a nan lang Kreyòl ayisyen. Ale sou Kreyòl ayisyen paj la pou jwenn resous nan lang sa a.

Alabama Hurricane Zeta

DR-4573-AL
Alabama

Peryòd Ensidan: Oct 28, 2020 - Oct 29, 2020

Dat Deklarasyon: Dec 10, 2020

world globe

Gade paj lan


Now Closed: Period to Apply for Disaster Assistance

alert - warning

The last day for individuals and families to apply for assistance after this disaster has passed. You are no longer able to begin a new claim.

To check the status on a previously submitted claim, visit DisasterAssistance.gov.

Mwen Aplike pou Asistans. Kisa ki Pwochen Etap la?

W ap resevwa notis lèt FEMA yo swa pa lapòs U.S. swa pa korespodans eletwonik. Ou kab bezwen verifye idantite w oswa fè yon enspeksyon kay lan. Y ap fè tout enspeksyon yo pa telefòn akoz COVID-19 epi bezwen pou pwoteje sekirite ak sante fòs travay ak sivivan nou yo.

Volontè ak Donasyon

Retablisman kapab dire plizyè ane apre yon dezas. Gen anpil fason pou ede tankou fè donasyon lajan kach, atik nesesè, oswa tan ou. Aprann plis sou kouman pou ede moun ki nan bezwen.

Bwochi “Èd apre yon Dezas”

Tradwi nan 27 lang, bwochi “Èd Apre yon Dezas” se yon zouti ki kab pataje ak kominote w pou ede moun konprann tip asistans FEMA ki disponib pou sipòte endividi yo ak fanmi yo retabli apre yon dezas.

Telechaje bwochi yo

Fè Biznis ak FEMA

Si w enterese founi sèvis peye avè pwodwi pou sinistre yo, vizite paj nou sou Kouman pou fè Biznis avèk FEMA pou w ka demare.


Resous Lokal

Nouvèl & Laprès Lokal

Vizite paj Nouvèl & Laprès pou jwenn aktyalite, fich ransèyman, nòt laprès, ak lòt resous miltimedya.

 

U.S. Small Business Administration

The U.S. Small Business Administration (SBA) has created a Virtual Disaster Loan Outreach Center to help homeowners and renters. Representatives are available to assist business owners and individuals to answer questions about SBA’s disaster loan program.

Submitting a SBA loan application

Remote Home Inspections

Inspectors will complete an interview over the phone. Applicants will answer questions about the type and extent of damage sustained. If you use a relay service such as a videophone, InnoCaption or CapTel, make sure FEMA has the specific number assigned to the service.

Additional details about remote inspections can be found here: Remote Inspections in Alabama

Determination Letter

Read the determination letter carefully to identify the reason for being declared ineligible.
Determination/Appeals


Obligasyon Finansman

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lojman (Housing Assistance - HA) - Dola ki Apwouve $20,382,891.64
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $9,445,714.57
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $29,828,606.21
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 8921
Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $10,034,944.55
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $4,441,015.61
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $15,135,923.30