alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

Alabama Hurricane Zeta

DR-4573-AL
Alabama

Peryòd Ensidan: Oct 28, 2020 - Oct 29, 2020

Dat Deklarasyon: Dec 10, 2020

Resous Lokal

Nouvèl & Laprès Lokal

Vizite paj Nouvèl & Laprès pou jwenn aktyalite, fich ransèyman, nòt laprès, ak lòt resous miltimedya.

Local Resources Custom Text

 

U.S. Small Business Administration

The U.S. Small Business Administration (SBA) has created a Virtual Disaster Loan Outreach Center to help homeowners and renters. Representatives are available to assist business owners and individuals to answer questions about SBA’s disaster loan program.

Submitting a SBA loan application

Remote Home Inspections

Inspectors will complete an interview over the phone. Applicants will answer questions about the type and extent of damage sustained. If you use a relay service such as a videophone, InnoCaption or CapTel, make sure FEMA has the specific number assigned to the service.

Additional details about remote inspections can be found here: Remote Inspections in Alabama

Determination Letter

Read the determination letter carefully to identify the reason for being declared ineligible.
Determination/Appeals

Kouman pou Ede

Benevola ak Donasyon

Rekiperasyon an ka pran plizyè ane apre yon dezas. Gen anpil fason pou ede tankou bay donasyon kach, bay bagay moun bezwen oswa bay tan w. Aprann plis sou fason pou ede moun ki nan bezwen yo.

Pa al deplwaye pwòp tèt ou nan zòn dezas yo. Òganizasyon de konfyans nan zòn ki afekte yo konnen ki kote yo bezwen volontè yo. Travay ak yon òganizasyon ki etabli pou asire w ke ou gen sekirite apwopriye, fòmasyon ak konpetans ki nesesè pou reponn.

Ajans Lyezon Volontè FEMA (Voluntary Agency Liaisons, VALs)  bati relasyon ak kowòdone efò ak òganizasyon volontè, ki baze sou lafwa ak òganizasyon kominotè ki aktif lè gen katastwòf.

Fè Biznis ak FEMA

Si w enterese bay sèvis ak machandiz peye pou sekou pou katastwòf, vizite paj Fè Biznis ak FEMA nou an pou kòmanse.

Si ou posede yon biznis ki enplike nan retire debri epi ou swete patisipe nan efò netwayaj nan zòn ki afekte yo, tanpri kontakte gouvènman lokal la nan zòn ki afekte yo pou ofri sèvis ou yo.

Obligasyon Finansman

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lojman (Housing Assistance - HA) - Dola ki Apwouve $20,948,170.93
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $9,468,713.65
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $30,416,884.58
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 8941
Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $40,521,185.12
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $16,818,273.39
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $59,957,270.83
Asistans pou Atenye Malè Pandye Montan
Pogram Sibvansyon pou Atenye Malè Pandye (Hazard Mitigation Grant Program - HMGP) - Dola Akòde $798,260.41

Lis Sant Rekiperasyon pou Dezas (DRC)

Nothing to show.