U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

Yo pa tradui paj sa a nan lang Kreyòl ayisyen. Ale sou Kreyòl ayisyen paj la pou jwenn resous nan lang sa a.

Oregon Covid-19 Pandemic

DR-4499-OR
Oregon

Peryòd Ensidan: Jan 20, 2020 and continuing.

Dat Deklarasyon: Mar 28, 2020

world globe

Gade paj lan


Resous Lokal


Obligasyon Finansman

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $2,300,743.52
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $2,300,743.52
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 456
Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $330,985,850.22
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $339,438,016.31