alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

Pueblo of Acoma Covid-19

EM-3496
alert - warning

Peryòd ensidan COVID-19 la te fini 11 Me 2023. FEMA ap kontinye bay fasistans fineray jiska 30 septanm 2025, pou moun ki pèdi moun ki chè pouyo akòz pandemi sa a.

New Mexico

Peryòd Ensidan: Jan 20, 2020 - May 11, 2023

Dat Deklarasyon: Mar 13, 2020

Obligasyon Finansman

Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $280,018.32
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $280,018.32

Lis Sant Rekiperasyon pou Dezas (DRC)

Nothing to show.