alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

Washington Covid-19

EM-3427-WA
alert - warning

Peryòd ensidan COVID-19 la te fini 11 Me 2023. FEMA ap kontinye bay fasistans fineray jiska 30 septanm 2025, pou moun ki pèdi moun ki chè pouyo akòz pandemi sa a.

Lis Sant Rekiperasyon pou Dezas (DRC)

Sant Rekiperasyon pou Dezas bay sivivan katastwòf yo enfòmasyon ki soti nan FEMA ak nan Administrasyon Ti Biznis Etazini. Sivivan katastwòf yo ka jwenn èd pou aplike pou asistans federal, aprann sou kalite asistans ki disponib, aprann sou pwosesis apèl la epi jwenn mizajou sou aplikasyon yo.

Country Church of the Open Bible

Adrès (kote w rete)

40015 N Collins Rd
Elk, Washington 99009
Spokane
Get Directions

DRC Orè

Lendi:Fèmen
Madi:8:30 AM - 5:00 PM
Mèkredi:8:30 AM -
Jedi:8:30 AM -
Vandredi:8:30 AM - 5:00 PM
Samdi:9:00 AM - 3:00 PM
Dimanch:Fèmen

Medical Lake City Hall

Adrès (kote w rete)

124 S Lefevre Street
Medical Lake, Washington 99022
Spokane
Get Directions

DRC Orè

Lendi:Fèmen
Madi:8:30 AM - 5:00 PM
Mèkredi:8:30 AM -
Jedi:8:30 AM -
Vandredi:8:30 AM - 5:00 PM
Samdi:9:00 AM - 3:00 PM
Dimanch:Fèmen