Vùng A99

Các khu vực có 1% khả năng xảy ra lũ lụt hàng năm sẽ được bảo vệ bởi hệ thống kiểm soát lũ lụt của Liên bang, trong đó việc xây dựng đã đạt được các yêu cầu pháp lý cụ thể. Không có độ sâu hoặc độ cao ngập lụt cơ sở nào được trình bày trong các khu vực này.

Cập nhật lần cuối