alert - warning

This page has not been translated into Tagalog. Visit the Tagalog page for resources in that language.

Region 9

States/Territories

Leadership

Resources

Contact Us

News

FEMA Region 9 office, located in Oakland, CA, partners with federal emergency management for 150 Tribal Nations and the following states/territories.

States and Territories

Visit the state/territory's page for localized content, such as disaster recovery centers, flood maps, fact sheets, jobs and other resources.

Leadership

Robert Fenton

Region 9 Administrator

Leadership - Tammy Littrell

Region 9 Deputy Administrator

Region 9 Resources

Environmental Requirements to Apply for FEMA Funding

When a community applies for FEMA funding — such as Public Assistance, Hazard Mitigation Assistance or Preparedness Grants — potential impacts to the environment and cultural resources must be considered.

alert - info

NOTE: Environmental requirements do not apply to individuals and families applying for assistance.

Find Your Flood Map

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP) is a national FEMA program that works with states, tribes, territories and local communities to evaluate and better understand their current flood risk, as well as the actions that can be taken to mitigate and become more resilient against future risk.

Contact Us

General
510-627-7100

Congressional Affairs
Casey De Shong
510-627-7785
Casey.Deshong@fema.dhs.gov

National Earthquake Hazards Reduction Program
Anne Rosinski
510-627-7172
Anne.Rosinski@fema.dhs.gov

Exercise Officer
510-627-7229 
fema-r9-exercises@fema.dhs.gov

News Desk (Public Affairs)
Brandi Richard Thompson
510-627-7006
fema-r9newsdesk@fema.dhs.gov

Private Sector
FEMA-R9-Private-Sector@fema.dhs.gov

Tribal Affairs Liaison
fema-r9-tribal-affairs@fema.dhs.gov

Regional News and Information

Kung ikaw ay nag-apply para sa Tulong ng FEMA pagkatapos ng Ene. 21-23, 2024, matinding bagyo at pagbaha sa San Diego, maraming mga dahilan kung bakit ikaw ay hindi naging karapat-dapat:
illustration of page of paper Mga Fact Sheet | Published:
San Diego, California. - Isang linggo na lang ang natitira para sa mga nakaligtas sa Enero 21-23, 2024, matinding bagyo at sakuna sa pagbaha ng San Diego County upang mag-apply para sa tulong ng FEMA para sa pansamantalang tirahan, pangunahing pag-aayos sa bahay, pagkawala ng personal na ari-arian at iba pang mga gastos na nauugnay sa kalamidad. Ang deadline para mag-apply ay Biyernes, Abril 19.
illustration of page of paper Mga Press Release | Published:
San Diego, California. - Habang papalapit ang deadline ng aplikasyon ng tulong, narito pa rin ang FEMA upang matulungan ang mga nakaligtas sa Enero 21-23, 2024 ng matinding bagyo at kalamidad ng pagbaha sa San Diego County. Isasara ang in-personal Disaster Recovery Center sa 7 ng gabi Biyernes, Abril 19. Matapos isara ang Disaster Recovery Center, magagamit ang suporta sa FEMA sa pamamagitan ng telepono, online at sa pamamagitan ng mobile app. Ang deadline ng pagpaparehistro ng tulong sa FEMA ay Biyernes, Abril 19.
illustration of page of paper Mga Press Release | Published:
Mayroong Tulong sa Renta ng FEMA para sa mga karapat-dapat na nagrerenta at may-ari ng bahay sa San Diego County na hindi maaaring manirahan sa kanilang mga tahanan dahil sa pinsala dahil sa Enero 21-23, 2024, matinding bagyo at pagbaha. Bilang karagdagan, maaari rin silang maging karapat-dapat para sa patuloy na Tulong sa Renta.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet | Published:
San Diego, Calif. — Ang aktibidad ng panloloko ay karaniwang tumataas pagkatapos ng sakuna. Ang mga manloloko ay maaring sumubok na kumuha ng pera mula sa mga nakaligtas o humingi ng personal na impormasyon upang subukan at nakawin ang kanilang pagkakakilanlan.
illustration of page of paper Mga Press Release | Published: