alert - warning

This page has not been translated into Tagalog. Visit the Tagalog page for resources in that language.

Region 9

States/Territories

Leadership

Resources

Contact Us

News

FEMA Region 9 office, located in Oakland, CA, partners with federal emergency management for 150 Tribal Nations and the following states/territories.

States and Territories

Visit the state/territory's page for localized content, such as disaster recovery centers, flood maps, fact sheets, jobs and other resources.

Leadership

Robert Fenton

Region 9 Administrator

Leadership - Tammy Littrell

Region 9 Deputy Administrator

Region 9 Resources

Environmental Requirements to Apply for FEMA Funding

When a community applies for FEMA funding — such as Public Assistance, Hazard Mitigation Assistance or Preparedness Grants — potential impacts to the environment and cultural resources must be considered.

alert - info

NOTE: Environmental requirements do not apply to individuals and families applying for assistance.

Find Your Flood Map

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP) is a national FEMA program that works with states, tribes, territories and local communities to evaluate and better understand their current flood risk, as well as the actions that can be taken to mitigate and become more resilient against future risk.

Contact Us

General
510-627-7100

Congressional Affairs
Casey De Shong
510-627-7785
Casey.Deshong@fema.dhs.gov

National Earthquake Hazards Reduction Program
Anne Rosinski
510-627-7172
Anne.Rosinski@fema.dhs.gov

Exercise Officer
Geoffrey Krueger
510-520-3546
geoffrey.krueger@fema.dhs.gov

News Desk (Public Affairs)
510-627-7006
fema-r9newsdesk@fema.dhs.gov

Technological Hazards
Johanna Johnson
Johanna.Johnson@fema.dhs.gov

Tribal Affairs Liaison
Pamela Joe
202-341-2821
pamela.joe@fema.dhs.gov

Christopher Poehlmann
(510) 627-7285
Christopher.Poehlmann@fema.dhs.gov

Crystal Harjo
202-431-5906
Crystal.Harjo@fema.dhs.gov 

Vincent Martinez
202-679-8117
Vincent.Martinez@fema.dhs.gov 

Regional News and Information

Ang estado ng California at FEMA ay nakatuon sa pagbibigay ng pantay na access sa lahat ng estado at pederal na programa ng tulong sa kalamidad habang tinutulungan ang mga residente na makabangon mula sa matinding bagyo at pagbaha na nagsimula noong Disyembre 27, 2022.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet | Published: April 3, 2023
Ang mga residente ng California na nag-aplay para sa tulong mula sa FEMA para sa mga kamakailang matitinding bagyo at pagbaha ay makakatanggap ng sulat ng pagpapasiya mula sa FEMA. Maaaring sabihin nito na hindi ka karapat-dapat para sa tulong, ngunit hindi iyon isang pagtanggi. Ang mga aplikante ay binibigyan ng dahilan para sa hindi pagiging karapat-dapat at sinabihan kung ano ang kailangan nilang gawin upang iapela ang desisyon. Kadalasan, kailangan lang nilang magpadala ng karagdagang impormasyon.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet | Published: April 3, 2023
Ang mga county ng Alameda, Contra Costa, Mendocino at Ventura ay idinagdag sa pangunahing deklarasyon ng sakuna para sa matinding bagyo at pagbaha sa California, ibig sabihin, ang mga residenteng nagkaroon ng pinsala o pagkalugi mula sa mga bagyo na nagsimula noong Disyembre 27, 2022, ay maaari na ngayong mag-apply para sa tulong sa kalamidad ng FEMA.
illustration of page of paper Mga Press Release | Published: April 3, 2023
Ang tulong ng FEMA ay hindi kapalit ng insurance ngunit maaaring tumulong sa mga pangunahing pangangailangan upang makatulong na simulan ang iyong pagbangon mula sa matinding bagyo at pagbaha. Kabilang dito ang tulong sa paggawa ng mahahalagang pagkukumpuni sa bahay, paghahanap ng pansamantalang matutuluyan, at pagkumpuni o pagpapalit ng ilang gamit sa bahay.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet | Published: April 3, 2023
Ang mga Sentro ng Pagbangon mula sa Sakuna (Disaster Recovery Centers) ay isang one-stop shop kung saan ang mga nakaligtas sa sakuna ay makakakuha ng impormasyon at payo tungkol sa mga ahensya ng komunidad, estado at pederal at iba pang magagamit na tulong. Naa-access din sila ng mga taong may kapansanan at mga may access at functional na pangangailangan.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet | Published: April 3, 2023