alert - warning

This page has not been translated into Tagalog. Visit the Tagalog page for resources in that language.

Region 9

States/Territories

Leadership

Resources

Contact Us

News

FEMA Region 9 office, located in Oakland, CA, partners with federal emergency management for 150 Tribal Nations and the following states/territories.

States and Territories

Visit the state/territory's page for localized content, such as disaster recovery centers, flood maps, fact sheets, jobs and other resources.

Leadership

Robert Fenton

Region 9 Administrator

Leadership - Tammy Littrell

Region 9 Deputy Administrator

Region 9 Resources

Environmental Requirements to Apply for FEMA Funding

When a community applies for FEMA funding — such as Public Assistance, Hazard Mitigation Assistance or Preparedness Grants — potential impacts to the environment and cultural resources must be considered.

alert - info

NOTE: Environmental requirements do not apply to individuals and families applying for assistance.

Find Your Flood Map

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP) is a national FEMA program that works with states, tribes, territories and local communities to evaluate and better understand their current flood risk, as well as the actions that can be taken to mitigate and become more resilient against future risk.

Contact Us

General
510-627-7100

Congressional Affairs
Casey De Shong
510-627-7785
Casey.Deshong@fema.dhs.gov

National Earthquake Hazards Reduction Program
Anne Rosinski
510-627-7172
Anne.Rosinski@fema.dhs.gov

Exercise Officer
510-627-7229 
fema-r9-exercises@fema.dhs.gov

News Desk (Public Affairs)
510-627-7006
fema-r9newsdesk@fema.dhs.gov

Private Sector
FEMA-R9-Private-Sector@fema.dhs.gov

Tribal Affairs Liaison
Pamela Joe
202-341-2821
pamela.joe@fema.dhs.gov

Christopher Poehlmann
(510) 627-7285
Christopher.Poehlmann@fema.dhs.gov

Crystal Harjo
202-431-5906
Crystal.Harjo@fema.dhs.gov 

Vincent Martinez
202-679-8117
Vincent.Martinez@fema.dhs.gov 

Regional News and Information

この町が住人たちに再び開かれたとき、ほとんどの者は2人1組で訪れ、この地に別れを告げ、灰の中の遺留品を捜索する機会を求めました。
illustration of page of paper Mga Press Release | Published:
Ang programang Tulong ng FEMA para sa Iba pang Pangangailangan ay nag-aalok ng suportang pinansyal para sa mahahalagang pangangailangang may kaugnayan sa sakuna. Para sa mga nakaligtas sa mga wildfire noong Agosto 8 sa Maui, saklaw ng programa ang mga personal na gamit at gamit sa bahay. Kung may pinsala o may mga nawala sa iyo dahil sa mga wildfire at hindi ka nakatanggap ng pera mula sa insurance o mga boluntaryong ahensya, ang programang ito ay maaaring magbigay ng suportang kailangan mo.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet | Published:
Kung nakatanggap ka ng sulat mula sa FEMA na nagsasabing hindi ka karapat-dapat para sa tulong, huwag mataranta. Nangangahulugan lamang ito na maaaring kailangan ng FEMA ng karagdagang impormasyon. Kung hindi ka sumasang-ayon sa desisyon ng FEMA tungkol sa iyong aplikasyon, maaari kang umapela. Karapatan mo ito.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet | Published:
Ang FEMA ay malapit na nakikipagtulungan sa US Small Business Administration, na nagbibigay ng mababang interes na mga disaster loan para sa mga may-ari ng bahay, nangungupahan, negosyo at nonprofit na organisasyon. Maaaring sakupin ng SBA disaster loan ang mga pagkalugi na hindi ganap na sakop ng insurance o iba pang pinagkukunan. Ang SBA ay ang pinakamalaking pinagmumulan ng mga pederal na pondo sa pagbangon ng kalamidad para sa mga nakaligtas. • Kung hindi maibalik ang aplikasyon sa SBA loan ay maaaring mag-disqualify sa iyo sa iba pang posibleng tulong pinansyal mula sa FEMA o iba pang mapagkukunang pinansyal.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet | Published:
HONOLULU –Ang deadline para sa pag-apply para sa pederal na tulong sa sakuna ay pina-extend ng isa pang 30 araw, ibig sabihin, ang mga may-ari ng bahay at mga nangungupahan na may hindi naka-insured o kulang sa insurance na pinsala sa kanilang ari-arian mula sa Maui wildfires ay may hanggang Sabado, Dec. 9, upang mag-apply.
illustration of page of paper Mga Press Release | Published: