alert - warning

This page has not been translated into Tagalog. Visit the Tagalog page for resources in that language.

Region 9

Environmental Planning and Historic Preservation

Risk Map

Leadership

Contact Us

News

FEMA Region 9 office, located in Oakland, California oversees federal emergency management for 150 Tribal Nations and the following states/ territories:

Environmental Planning and Historic Preservation

Potential impacts to the environment and cultural resources must be considered when a community applies for FEMA funding through Public AssistanceHazard Mitigation Assistance and Preparedness Grants.

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP)

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP) is a national FEMA program that works with states, tribes, territories and local communities to evaluate and better understand their current flood risk, as well as the actions that can be taken to mitigate and become more resilient against future risk.

Leadership

Robert J. Fenton, Jr.

Robert J. Fenton, Jr.
Regional Administrator

Read Robert J. Fenton, Jr. Bio

Tammy Littrell

Tammy Littrell
Deputy Regional Administrator

Read Tammy Littrell Bio

Contact Us

Regional News and Information

Ang mga Nakaligtas sa Sunog ay Dapat Tumawag sa FEMA Helpline o bumisita sa DisasterAssistance.gov sa Dis. 11

illustration of page of paper Mga Press Release | March 18, 2021

SACRAMENTO, Calif. – Ang Sentro ng Rehistrasyon sa Pagkuha sa Mobil ng FEMA ay bukas na sa Covelo sa Biyernes, Dis. 4, hanggang sa Linggo, Dis. 6, upang maglingkod sa mga nakaligtas sa sunog sa Lalawigan ng Mendocino.

illustration of page of paper Mga Press Release | March 18, 2021

SACRAMENTO, Calif. – Ang mga nakaligtas sa sunog sa California na nawalan ng mga mahalagang dokumento ay maaaring mangailangan ng mga kapalit upang makapag-aplay sa mga serbisyo at makatulong na muling itaguyod ang kanilang mga buhay.

illustration of page of paper Mga Fact Sheet | March 17, 2021

SACRAMENTO, Calif. – Ang sinuman na nakatira sa mga palusong mula sa lugar na nalalos sa nakaraang mga sunog ay magiging magkaroon ng panganib sa pagdaloy ng putik sa susunod na mga ilang taon.

illustration of page of paper Mga Fact Sheet | March 17, 2021

Ang mga nakaligtas sa sunog ay dapat tumawag sa FEMA Helpline o bumisita sa DisasterAssistance.gov hanggang sa Dis. 16

illustration of page of paper Mga Press Release | March 18, 2021