alert - warning

This page has not been translated into Tagalog. Visit the Tagalog page for resources in that language.

Region 6

States

Leadership

Resources

Contact Us

News

FEMA Region 6 office, located in Denton, TX, partners with federal emergency management for 68 Tribal Nations and the following states.

States

Visit the state's page for localized content, such as disaster recovery centers, flood maps, fact sheets, jobs and other resources.

Leadership

Tony Robinson

Region 6 Administrator

Traci Brasher

Region 6 Deputy Administrator

Region 6 Resources

Graphic
Risk Communications Guidebook - thumbnail. FEMA, region 6

Featured Resource

Risk Communications Guidebook for Local Officials

Find customizable templates and additional tools to support your Risk MAP outreach. Download the Resource Matrix for all Guidebook templates.

Get the Guidebook

PDF Link Icon

Use the search filters below to browse content tailored to help Region 6 prepare for, respond to and recover from disasters.

alert - warning

Paumanhin, walang mga resulta batay sa iyong mga piniling filter.
Paki-reset ang filter o baguhin ang iyong mga pinili at subukang muli.

Contact Us

General
940-898-5399

Grants
FEMA-R6-Grants-Inquiry@fema.dhs.gov

Exercise Officer
FEMA-R6-Exercise@fema.dhs.gov

News Desk
940-898-5454
FEMA-R6-NewsDesk@fema.dhs.gov

Technological Hazards
Oscar Martinez
FEMA-R6-REPP@fema.dhs.gov

Tribal Affairs
202-258-1485
FEMA-R6-Tribal-Affairs@fema.dhs.gov

Regional News and Information

Ang mga nakaligtas noong Pebrero sa mga matinding bagyong taglamig sa Texas na nag-apply para sa tulong sa sakuna mula sa FEMA ay maaaring i-refer sa U.S. Small Business Administration (SBA) na may impormasyon kung paano mag-apply ng pautang para sa sakuna.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet | Published:
Ang mga residente ng Texas na ang mga pugon, septic system o balon ay nasira ng matinding unos ng taglamig noong Pebrero ay maaaring maging karapat-dapat para sa tulong pinansyal sa ilalim ng Programa ng Indibidwal at Sambahayan ng FEMA. Kung tinanggihan ang tulong, maaaring mag-apela ang mga aplikante.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet | Published:
Ang mga opisyal ng pagbawi ng sakuna ay pinapaalalahanan ang mga nakaligtas na may natanggap na pondo na galing sa FEMA na mahalagang gamitin ang pera para sa nararapat na layunin - mga gastos na nauugnay sa sakuna - at hindi para sa gastos sa sambahayan o iba pang gastusin.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet | Published:
Ang mga nangungupahan sa 126 na itinalagang mga lalawigan * sa Texas na napilitang umalis mula sa kanilang nasirang mga bahay dahil sa matinding mga bagyo sa taglamig ay maaaring maging karapat-dapat para sa tulong mula sa FEMA at sa U.S. Small Business Administration (SBA). Ang pederal na gantimpala na pera ay maaaring makatulong na magbayad para sa pansamantalang pabahay at iba pang mga pangangailangan na hindi sakop ng insurance.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet | Published:
Ang mga nakaligtas sa matinding unos ng taglamig noong Pebrero sa Texas na nagparehistro sa FEMA ay maaaring nakatanggap ng isang sulat ng pagpapasiya tungkol sa inyong pagiging karapat-dapat para sa tulong. Basahing mabuti ang liham. Maaaring hindi ito ang pangwakas na sagot. Maaaring kailanganin lamang ng FEMA ang iba pang mga dokumento upang maproseso ang inyong aplikasyon. Ang bawat aplikante ay maaaring mag-apela sa desisyon ng FEMA.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet | Published: