alert - warning

This page has not been translated into Tagalog. Visit the Tagalog page for resources in that language.

Region 10

States

Leadership

Resources

Contact Us

News

FEMA Region 10 office, located in Bothell, WA, partners with federal emergency management for 271 Tribal Nations and the following states.

States

Visit the state's page for localized content, such as disaster recovery centers, flood maps, fact sheets, jobs and other resources.

Leadership

Willie Nunn

Region 10 Administrator

Leadership - Vincent Maykovich

Region 10 Deputy Administrator

Region 10 Resources

Use the search filters below to browse content tailored to help Region 10 prepare for, respond to and recover from disasters.

alert - warning

Paumanhin, walang mga resulta batay sa iyong mga piniling filter.
Paki-reset ang filter o baguhin ang iyong mga pinili at subukang muli.

Contact Us

General
425-487-4600
FEMA-R10-Info@fema.dhs.gov

Alaska Area Office
425-487-4600
FEMA-R10-Info@fema.dhs.gov

Congressional Affairs
FEMA-R10-CongQ@fema.dhs.gov

Regional News and Information

Noong Marso 13, 2020, idineklara ng Pangulo ang nagpapatuloy na pandemyang Sakit ng Coronavirus 2019 (COVID-19) na may sapat na kalubhaan at laking nangangailangan ng deklarasyon ng emerhensya para sa lahat ng estado, tribo, teritoryo, at sa District of Columbia alinsunod sa seksyon 501 (b) ng Ro

illustration of page of paper Mga Press Release | Published:

ANCHORAGE, Alaska – Ang mga aplikanteng nakatanggap ng hindi kanais-nais na sulat ng pagpasya (decision letter) mula sa FEMA pagkatapos magrehistro para sa pederal na tulong para sa Nob. 30 na lindol sa Alaska ay maaaring gumustong mag-apela. Ang lahat ay may karapatang mag-apela.

illustration of page of paper Mga Press Release | Published:

ANCHORAGE, Alaska – Sa katapusan ng rehistrasyon para sa pederal na tulong sa sakuna sa Mayo 31, ang mga lunsuran ng pagkakasauli sa sakuna ng FEMA ay uumpisahang palakarin bilang mga lunsuran ng handog pautang para sa U.S.

illustration of page of paper Mga Press Release | Published:

ANCHORAGE, Alaska – Ang mga lunsuran ng pagkakasauli dahil sa kapamahakan (disaster recovery centers) na nagbukas sa Anchorage at Eagle River para tumugon sa lindol sa Alaska earthquake titigil ng operasyon sa Mayo 31, ang huling araw para makarehistro para sa pederal na tulong sa sakuna.

illustration of page of paper Mga Press Release | Published:

ANCHORAGE, Alaska – Ang lunsurang pagkakasuali mula sa sakuna sa Wasilla ay magsasara na sa Miyekules, Mayo 15 ng 7 n.g.

 

Ang lunsuran ay nasa lokasyong ito:

 

Christ First United Methodist Church

2635 S. Old Knik Rd, Wasilla AK 99654

illustration of page of paper Mga Press Release | Published: