alert - warning

This page has not been translated into Tagalog. Visit the Tagalog page for resources in that language.

Region 10

Environmental Planning and Historic Preservation

Risk Map

Leadership

Community Rating System

Mitigation Guides

Contact Us

News

FEMA Region 10 office, located in Bothell, Washington oversees federal emergency management for 271 Tribal Nations and the following states:

Environmental Planning and Historic Preservation

Potential impacts to the environment and cultural resources must be considered when a community applies for FEMA funding through Public AssistanceHazard Mitigation Assistance and Preparedness Grants.

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP)

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP) is a national FEMA program that works with states, tribes, territories and local communities to evaluate and better understand their current flood risk, as well as the actions that can be taken to mitigate and become more resilient against future risk.

NFIP Community Rating System

FEMA’s National Flood Insurance Program Community Rating System (CRS) is an incentive program that rewards communities for their actions to reduce flood risk through discounted insurance rates.

Portland, Oregon, residents now save 25% in flood insurance premiums — an average $365 per policy in the Special Flood Hazard Area — as a result of Portland’s continued focus on floodplain management and flood risk reduction.

Portland, Oregon Lowers Flood Risk & Insurance Rates

PDF Link Icon

Mitigation Guides

View guides highlighting the plethora of topics related to work being done with Region 10 mitigation.

Guides to Expanding Mitigation

Mitigation Funding Opportunity Guides

Seismic Mitigation Showcase Guides

Leadership

Willie Nunn

Willie G. Nunn
Regional Administrator

Read Willie G. Nunn Bio

Vincent J. Maykovich standing in front of a flag

Vincent J. Maykovich
Deputy Regional Administrator  

Read Vincent J. Maykovich Bio

Contact Us

Regional News and Information

Noong Marso 13, 2020, idineklara ng Pangulo ang nagpapatuloy na pandemyang Sakit ng Coronavirus 2019 (COVID-19) na may sapat na kalubhaan at laking nangangailangan ng deklarasyon ng emerhensya para sa lahat ng estado, tribo, teritoryo, at sa District of Columbia alinsunod sa seksyon 501 (b) ng Ro

illustration of page of paper Mga Press Release | March 18, 2021

ANCHORAGE, Alaska – Ang mga aplikanteng nakatanggap ng hindi kanais-nais na sulat ng pagpasya (decision letter) mula sa FEMA pagkatapos magrehistro para sa pederal na tulong para sa Nob. 30 na lindol sa Alaska ay maaaring gumustong mag-apela. Ang lahat ay may karapatang mag-apela.

illustration of page of paper Mga Press Release | March 18, 2021

ANCHORAGE, Alaska – Sa katapusan ng rehistrasyon para sa pederal na tulong sa sakuna sa Mayo 31, ang mga lunsuran ng pagkakasauli sa sakuna ng FEMA ay uumpisahang palakarin bilang mga lunsuran ng handog pautang para sa U.S.

illustration of page of paper Mga Press Release | March 18, 2021

ANCHORAGE, Alaska – Ang mga lunsuran ng pagkakasauli dahil sa kapamahakan (disaster recovery centers) na nagbukas sa Anchorage at Eagle River para tumugon sa lindol sa Alaska earthquake titigil ng operasyon sa Mayo 31, ang huling araw para makarehistro para sa pederal na tulong sa sakuna.

illustration of page of paper Mga Press Release | March 18, 2021

ANCHORAGE, Alaska – Ang lunsurang pagkakasuali mula sa sakuna sa Wasilla ay magsasara na sa Miyekules, Mayo 15 ng 7 n.g.

 

Ang lunsuran ay nasa lokasyong ito:

 

Christ First United Methodist Church

2635 S. Old Knik Rd, Wasilla AK 99654

 

illustration of page of paper Mga Press Release | March 18, 2021