Rimè:FEMA pral peye pou otèl mwen si mwen rele nimewo 1-800-621-3362.

Reyalite

Ou pa kapab mande asistans pou peman chanm otèl nan FEMA si ou rele nenpòt nimewo.

Men, FEMA ka ranbouse depans pou lojman ba moun ak fanmi yo ki kalifye. Pou wè si asistans sa a ap disponib pou ou, aplike sou sitwèb  DisasterAssistance.gov.

Dènye mizajou