alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

Tennessee Severe Storms, Straight-line Winds, and Tornadoes

DR-4637-TN
Tennessee

Peryòd Ensidan: Dec 10, 2021 - Dec 11, 2021

Dat Deklarasyon: Jan 14, 2022


Now Closed: Period to Apply for Disaster Assistance

alert - warning

The last day for individuals and families to apply for assistance after this disaster has passed. You are no longer able to begin a new claim.

To check the status on a previously submitted claim, visit DisasterAssistance.gov.

Mwen Aplike pou Asistans. Kisa ki Pwochen Etap la?

W ap resevwa notis lèt FEMA yo swa pa lapòs U.S. swa pa korespodans eletwonik. Ou kab bezwen verifye idantite w oswa fè yon enspeksyon kay lan. Y ap fè tout enspeksyon yo pa telefòn akoz COVID-19 epi bezwen pou pwoteje sekirite ak sante fòs travay ak sivivan nou yo.

Bwochi “Èd apre yon Dezas”

Tradwi nan 27 lang, bwochi “Èd Apre yon Dezas” se yon zouti ki kab pataje ak kominote w pou ede moun konprann tip asistans FEMA ki disponib pou sipòte endividi yo ak fanmi yo retabli apre yon dezas.

Telechaje bwochi yo

Volontè ak Donasyon

Retablisman kapab dire plizyè ane apre yon dezas. Gen anpil fason pou ede tankou fè donasyon lajan kach, atik nesesè, oswa tan ou. Aprann plis sou kouman pou ede moun ki nan bezwen.

Fè Biznis ak FEMA

Si w enterese founi sèvis peye avè pwodwi pou sinistre yo, vizite paj nou sou Kouman pou fè Biznis avèk FEMA pou w ka demare.


Local Resources Custom Text

Beware of Fraud

There are many different forms of scams and fraud after a disaster.

We will never ask for: Your 9-digit registration number for property inspections Money or bank account information Your SSN

Report fraud by calling the National Disaster Fraud Hotline at (866) 720-5721.

 

 

Appealing Your Determination Letter

Read your determination letter carefully. If you disagree with the determination letter, you can appeal the decision. Learn more about the appeal process

Resources for Disaster Survivors

United Way of West Tennessee: Call 2-1-1 or visit https://uwwt.org/how-to-help/disaster-relief.html

Disaster Legal Services: Residents with legal issues due to the tornadoes may call 844-HELP4TN (844-435-7486) or reach out to attorneys online at https://tn.freelegalanswers.org.

Tennessee USDA Farm Service Agency help producers recover from production and physical losses due to natural disasters. Visit https://www.fsa.usda.gov/state-offices/Tennessee/index

Disability Rights Tennessee is a nonprofit organization that provides free legal services to protect the rights of Tennessee residents with disabilities. Call 1-800-342-1660 or visit https://www.disabilityrightstn.org/

Veteran County Service Officers assists veterans or their family member requiring information or assistance. Learn more at https://www.tn.gov/veteran/contact-us.html.

 


Obligasyon Finansman

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lojman (Housing Assistance - HA) - Dola ki Apwouve $1,069,038.83
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $215,509.97
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $1,284,548.80
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 194
Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $6,798,855.85
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $5,658,051.75
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $13,341,315.97