alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

Tennessee Severe Storms, Straight-line Winds, and Tornadoes

DR-4637-TN
Tennessee

Peryòd Ensidan: Dec 10, 2021 - Dec 11, 2021

Dat Deklarasyon: Jan 14, 2022

Local Resources Custom Text

Beware of Fraud

There are many different forms of scams and fraud after a disaster.

We will never ask for:

Your 9-digit registration number for property inspections
Money or bank account information
Your SSN

Report fraud by calling the National Disaster Fraud Hotline at (866) 720-5721.

 

 

Appealing Your Determination Letter

Read your determination letter carefully. If you disagree with the determination letter, you can appeal the decision. Learn more about the appeal process

Resources for Disaster Survivors

United Way of West Tennessee: Call 2-1-1 or visit https://uwwt.org/how-to-help/disaster-relief.html

Disaster Legal Services: Residents with legal issues due to the tornadoes may call 844-HELP4TN (844-435-7486) or reach out to attorneys online at https://tn.freelegalanswers.org.

Tennessee USDA Farm Service Agency help producers recover from production and physical losses due to natural disasters. Visit https://www.fsa.usda.gov/state-offices/Tennessee/index

Disability Rights Tennessee is a nonprofit organization that provides free legal services to protect the rights of Tennessee residents with disabilities. Call 1-800-342-1660 or visit https://www.disabilityrightstn.org/

Veteran County Service Officers assists veterans or their family member requiring information or assistance. Learn more at https://www.tn.gov/veteran/contact-us.html.

 

Kouman pou Ede

Benevola ak Donasyon

Rekiperasyon an ka pran plizyè ane apre yon dezas. Gen anpil fason pou ede tankou bay donasyon kach, bay bagay moun bezwen oswa bay tan w. Aprann plis sou fason pou ede moun ki nan bezwen yo.

Pa al deplwaye pwòp tèt ou nan zòn dezas yo. Òganizasyon de konfyans nan zòn ki afekte yo konnen ki kote yo bezwen volontè yo. Travay ak yon òganizasyon ki etabli pou asire w ke ou gen sekirite apwopriye, fòmasyon ak konpetans ki nesesè pou reponn.

Ajans Lyezon Volontè FEMA (Voluntary Agency Liaisons, VALs)  bati relasyon ak kowòdone efò ak òganizasyon volontè, ki baze sou lafwa ak òganizasyon kominotè ki aktif lè gen katastwòf.

Fè Biznis ak FEMA

Si w enterese bay sèvis ak machandiz peye pou sekou pou katastwòf, vizite paj Fè Biznis ak FEMA nou an pou kòmanse.

Si ou posede yon biznis ki enplike nan retire debri epi ou swete patisipe nan efò netwayaj nan zòn ki afekte yo, tanpri kontakte gouvènman lokal la nan zòn ki afekte yo pou ofri sèvis ou yo.

Obligasyon Finansman

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lojman (Housing Assistance - HA) - Dola ki Apwouve $1,093,254.76
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $215,509.97
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $1,308,764.73
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 195
Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $7,365,912.30
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $8,195,796.60
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $16,446,117.27