alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Tennessee Severe Storms, Straight-line Winds, and Tornadoes

DR-4637-TN
Tennessee

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th12 10, 2021 - Th12 11, 2021

Ngày Công bố: Th1 14, 2022


Now Closed: Period to Apply for Disaster Assistance

alert - warning

The last day for individuals and families to apply for assistance after this disaster has passed. You are no longer able to begin a new claim.

To check the status on a previously submitted claim, visit DisasterAssistance.gov.

Tôi đã Đăng ký xin Hỗ trợ. Tiếp theo Là gì?

Quý vị sẽ nhận được thư thông báo từ FEMA qua thư bưu điện Hoa Kỳ hay liên lạc bằng phương tiện điện tử. Quý vị có thể cần xác minh danh tính hay hoàn thành một cuộc kiểm tra nhà. Tất cả các cuộc kiểm tra nhà sẽ được thực hiện qua điện thoại do COVID-19 và sự cần thiết phải bảo vệ an toàn và sức khỏe cho lực lượng lao động của chúng tôi cũng như các nạn nhân.

Tờ rơi "Hỗ trợ Sau một Thảm họa"

Được dịch sang 27 ngôn ngữ, tờ rơi “Hỗ trợ Sau một Thảm họa” là một công cụ có thể được chia sẻ trong cộng đồng quý vị để giúp mọi người hiểu về các kiểu Hỗ trợ của FEMA có thể sẵn có để hỗ trợ các cá nhân và gia đình trong quá trình phục hồi sau thảm họa.

Tải về Tờ rơi

Hoạt Động Tình Nguyện và Quyên Tặng

Quá trình phục hồi có thể sẽ cần nhiều năm sau một thảm họa. Có nhiều cách để giúp như quyên góp tiền, các vật dụng cần thiết hoặc thời gian của quý vị. Tìm hiểu thêm về cách để giúp những người khó khăn.

Làm việc với FEMA

Nếu quý vị muốn cung cấp dịch vụ và hàng hóa được trả tiền trong quá trình cứu trợ thảm họa, hãy truy cập trang Làm việc với FEMA để bắt đầu.


Local Resources Custom Text

Beware of Fraud

There are many different forms of scams and fraud after a disaster.

We will never ask for: Your 9-digit registration number for property inspections Money or bank account information Your SSN

Report fraud by calling the National Disaster Fraud Hotline at (866) 720-5721.

 

 

Appealing Your Determination Letter

Read your determination letter carefully. If you disagree with the determination letter, you can appeal the decision. Learn more about the appeal process

Resources for Disaster Survivors

United Way of West Tennessee: Call 2-1-1 or visit https://uwwt.org/how-to-help/disaster-relief.html

Disaster Legal Services: Residents with legal issues due to the tornadoes may call 844-HELP4TN (844-435-7486) or reach out to attorneys online at https://tn.freelegalanswers.org.

Tennessee USDA Farm Service Agency help producers recover from production and physical losses due to natural disasters. Visit https://www.fsa.usda.gov/state-offices/Tennessee/index

Disability Rights Tennessee is a nonprofit organization that provides free legal services to protect the rights of Tennessee residents with disabilities. Call 1-800-342-1660 or visit https://www.disabilityrightstn.org/

Veteran County Service Officers assists veterans or their family member requiring information or assistance. Learn more at https://www.tn.gov/veteran/contact-us.html.

 


Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $1,069,038.83
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $215,509.97
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $1,284,548.80
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 194
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $6,798,855.85
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $5,658,051.75
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $13,341,315.97