alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

Michigan Severe Storms, Flooding, and Tornadoes

4607-DR-MI
Michigan

Peryòd Ensidan: Jun 25, 2021 - Jun 26, 2021

Dat Deklarasyon: Jul 15, 2021


Now Closed: Period to Apply for Disaster Assistance

alert - warning

The last day for individuals and families to apply for assistance after this disaster has passed. You are no longer able to begin a new claim.

To check the status on a previously submitted claim, visit DisasterAssistance.gov.

Mwen Aplike pou Asistans. Kisa ki Pwochen Etap la?

W ap resevwa notis lèt FEMA yo swa pa lapòs U.S. swa pa korespodans eletwonik. Ou kab bezwen verifye idantite w oswa fè yon enspeksyon kay lan. Y ap fè tout enspeksyon yo pa telefòn akoz COVID-19 epi bezwen pou pwoteje sekirite ak sante fòs travay ak sivivan nou yo.

Bwochi “Èd apre yon Dezas”

Tradwi nan 27 lang, bwochi “Èd Apre yon Dezas” se yon zouti ki kab pataje ak kominote w pou ede moun konprann tip asistans FEMA ki disponib pou sipòte endividi yo ak fanmi yo retabli apre yon dezas.

Telechaje bwochi yo

Volontè ak Donasyon

Retablisman kapab dire plizyè ane apre yon dezas. Gen anpil fason pou ede tankou fè donasyon lajan kach, atik nesesè, oswa tan ou. Aprann plis sou kouman pou ede moun ki nan bezwen.

Fè Biznis ak FEMA

Si w enterese founi sèvis peye avè pwodwi pou sinistre yo, vizite paj nou sou Kouman pou fè Biznis avèk FEMA pou w ka demare.


Local Resources Custom Text

FEMA R5 Mitigation Resources Mailbox: FEMA-R5-Mitigation-Resources@fema.dhs.gov


Obligasyon Finansman

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lojman (Housing Assistance - HA) - Dola ki Apwouve $161,340,110.50
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $35,477,645.58
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $196,817,756.08
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 56525
Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $3,381,560.92
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $2,919,091.72
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $7,618,369.65