U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

Yo pa tradui paj sa a nan lang Kreyòl ayisyen. Ale sou Kreyòl ayisyen paj la pou jwenn resous nan lang sa a.

Alabama Severe Storms, Straight-line Winds, And Tornadoes

4596-DR-AL
Alabama

Peryòd Ensidan: Mar 25, 2021 - Mar 26, 2021

Dat Deklarasyon: Apr 26, 2021

world globe

Gade paj lan


Resous Lokal


Obligasyon Finansman

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lojman (Housing Assistance - HA) - Dola ki Apwouve $1,565,228.44
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $290,834.10
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $1,856,062.54
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 332
Asistans Piblik Montan
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $0.00
Asistans pou Atenye Malè Pandye Montan
Pogram Sibvansyon pou Atenye Malè Pandye (Hazard Mitigation Grant Program - HMGP) - Dola Akòde $0.00