U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

Yo pa tradui paj sa a nan lang Kreyòl ayisyen. Ale sou Kreyòl ayisyen paj la pou jwenn resous nan lang sa a.

Alabama Severe Storms, Straight-line Winds, and Tornadoes

4596-DR-AL
Alabama

Peryòd Ensidan: Mar 25, 2021 - Mar 26, 2021

Dat Deklarasyon: Apr 26, 2021

world globe

Gade paj lan


Resous Lokal


Obligasyon Finansman

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lojman (Housing Assistance - HA) - Dola ki Apwouve $1,877,524.88
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $348,180.58
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $2,225,705.46
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 363
Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $1,007,882.27
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $533,601.45
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $1,550,183.37