alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

Kentucky Severe, Storms, Flooding, Landslides, and Mudslides

4595-DR-KY
Kentucky

Peryòd Ensidan: Feb 27, 2021 - Mar 14, 2021

Dat Deklarasyon: Apr 23, 2021

Local Resources Custom Text

Determination Letter

Read the determination letter carefully to identify the reason you are being declared ineligible.

Appealing A Disaster Assistance Decision

 

Beware of Fraud

There are many different forms of scams and fraud after a disaster. If you suspect fraud report it by calling the National Disaster Fraud Hotline at (866) 720-5721.

Kouman pou Ede

Benevola ak Donasyon

Rekiperasyon an ka pran plizyè ane apre yon dezas. Gen anpil fason pou ede tankou bay donasyon kach, bay bagay moun bezwen oswa bay tan w. Aprann plis sou fason pou ede moun ki nan bezwen yo.

Pa al deplwaye pwòp tèt ou nan zòn dezas yo. Òganizasyon de konfyans nan zòn ki afekte yo konnen ki kote yo bezwen volontè yo. Travay ak yon òganizasyon ki etabli pou asire w ke ou gen sekirite apwopriye, fòmasyon ak konpetans ki nesesè pou reponn.

Ajans Lyezon Volontè FEMA (Voluntary Agency Liaisons, VALs)  bati relasyon ak kowòdone efò ak òganizasyon volontè, ki baze sou lafwa ak òganizasyon kominotè ki aktif lè gen katastwòf.

Fè Biznis ak FEMA

Si w enterese bay sèvis ak machandiz peye pou sekou pou katastwòf, vizite paj Fè Biznis ak FEMA nou an pou kòmanse.

Si ou posede yon biznis ki enplike nan retire debri epi ou swete patisipe nan efò netwayaj nan zòn ki afekte yo, tanpri kontakte gouvènman lokal la nan zòn ki afekte yo pou ofri sèvis ou yo.

Obligasyon Finansman

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lojman (Housing Assistance - HA) - Dola ki Apwouve $8,551,668.81
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $1,486,585.33
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $10,038,254.14
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 1336
Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $3,732,052.20
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $77,981,050.51
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $91,808,765.63
Asistans pou Atenye Malè Pandye Montan
Pogram Sibvansyon pou Atenye Malè Pandye (Hazard Mitigation Grant Program - HMGP) - Dola Akòde $9,178,097.48