U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

Yo pa tradui paj sa a nan lang Kreyòl ayisyen. Ale sou Kreyòl ayisyen paj la pou jwenn resous nan lang sa a.

California Wildfires, Flooding, Mudflows, And Debris Flows

DR-4353-CA
California

Peryòd Ensidan: Dec 4, 2017 - Jan 31, 2018

Dat Deklarasyon: Jan 2, 2018

world globe

Gade paj lan


Resous Lokal


Obligasyon Finansman

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lojman (Housing Assistance - HA) - Dola ki Apwouve $4,189,991.40
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $897,705.82
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $5,087,697.22
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 737
Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $316,570,880.54
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $17,628,166.84
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $345,390,339.28
Asistans pou Atenye Malè Pandye Montan
Pogram Sibvansyon pou Atenye Malè Pandye (Hazard Mitigation Grant Program - HMGP) - Dola Akòde $19,763,293.61