U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

Yo pa tradui paj sa a nan lang Kreyòl ayisyen. Ale sou Kreyòl ayisyen paj la pou jwenn resous nan lang sa a.

Oklahoma Freedom and Noble Wildfires

DR-4078-OK
Oklahoma

Peryòd Ensidan: Aug 3, 2012 - Aug 14, 2012

Dat Deklarasyon: Aug 22, 2012

world globe

Gade paj lan


Resous Lokal

Nouvèl & Laprès Lokal

Vizite paj Nouvèl & Laprès pou jwenn aktyalite, fich ransèyman, nòt laprès, ak lòt resous miltimedya.

Preliminary Damage Assessment Report

PDA Report; FEMA-4078-DR


Obligasyon Finansman

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lojman (Housing Assistance - HA) - Dola ki Apwouve $6,496,100.77
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $657,175.83
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $7,153,276.60
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 389