alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

Oregon Covid-19

EM-3429-OR
alert - warning

Peryòd ensidan COVID-19 la te fini 11 Me 2023. FEMA ap kontinye bay fasistans fineray jiska 30 septanm 2025, pou moun ki pèdi moun ki chè pouyo akòz pandemi sa a.

Oregon

Peryòd Ensidan: Jan 20, 2020 - May 11, 2023

Dat Deklarasyon: Mar 13, 2020

Obligasyon Finansman

If and when financial assistance is approved for this disaster, it will be displayed here. Information is updated every hour.

Lis Sant Rekiperasyon pou Dezas (DRC)

Nothing to show.