Nouvo aparans nan sit FEMA.gov

Release Date

Paj dakèy FEMA.gov ap parèt an 2024 la ak yon nouvo aparans.

Nou kontan pataje yon nouvo aparans nan paj dakèy FEMA.gov ki mete aksan sou travay enpòtan ke kominote yo ap fè atravè nasyon an chak jou pou vin pi fleksib epi ede moun ki afekte nan katastwòf yo.

Paj dakèy reamenaje nou an ap pèmèt nou jwenn enfòmasyon sou yon fòma ki pi enteresan ki ede w konnen risk ou genyen, plis prepare w pou yon katastwòf, ak rekòmanse rekiperasyon w apre yon katastwòf frape. 

  • Nan tèt la, ou ka jwenn nouvèl ak istwa ki pi alè ak enpòtan yo nan banyè ki atiran yo.
  • Nouvo Kijan FEMA Kapab Ede? seksyon an fè li pi fasil pou w jwenn aksè nan sijè ak sèvis ki pi popilè yo dirèkteman nan paj dakèy la.
  • Yon nouvo seksyon Nouvèl Enpòtan pote tou dènye anons ak istwa atravè ajans lan ki ede montre tout dimansyon travay nou yo ak enpak n ap fè nan kominote yo.
  • Nan seksyon Priyorite yo, ou ka byen vit aprann sou domèn konsantre plan estratejik nou an. 

Malgre ke antre nan FEMA.gov parèt yon ti kras diferan, misyon ak objektif FEMA ak FEMA.gov rete menm jan: ede sivivan yo ak kominote yo anvan, pandan, ak apre katastwòf yo.

Tags:
Dènye mizajou