Rimè:FEMA pral ranbouse mwen pou yon dèlko mwen achte. ase.

Reyalite

Sa depann. Anjeneral, FEMA pa ranbouse ou pou yon dèlko ou achte. Sonje pou tcheke dènye konsèy yo sou si FEMA ap kouvri depans pou yon sèten katastwòf, peryòd tan li ka kouvri ak lòt enfòmasyon sou kalifikasyon.

Dènye mizajou