Tin đồn:FEMA sẽ hoàn tiền cho tôi cho một máy phát điện mà tôi mua.

Sự thật

Điều này còn tùy thuộc nhiều thứ. Thông thường, FEMA không hoàn tiền cho việc mua máy phát điện. Hãy nhớ kiểm tra hướng dẫn cập nhật về việc liệu FEMA có đài thọ chi phí này cho một thảm họa cụ thể không, khung thời gian mà họ có thể đài thọ và những thông tin khác về điều kiện hội đủ.

Cập nhật lần cuối