U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

Yo pa tradui paj sa a nan lang Kreyòl ayisyen. Ale sou Kreyòl ayisyen paj la pou jwenn resous nan lang sa a.

North Dakota Severe Storm, Straight-line Winds, and Flooding

4613-DR-ND
North Dakota

Peryòd Ensidan: Jun 7, 2021 - Jun 11, 2021

Dat Deklarasyon: Sep 1, 2021

world globe

Gade paj lan


Resous Lokal


Obligasyon Finansman

Asistans Piblik Montan
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $130,635.54
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $130,635.54