U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

Yo pa tradui paj sa a nan lang Kreyòl ayisyen. Ale sou Kreyòl ayisyen paj la pou jwenn resous nan lang sa a.

California 46 Fire

FM-5300-CA
California

Peryòd Ensidan: Oct 31, 2019

Dat Deklarasyon: Oct 31, 2019

world globe

Gade paj lanObligasyon Finansman

Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $31,232.28
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $683,401.46