Nouvèl & Laprès: Dezas 4611

Gas-powered generators can be a great source of electrical power, but their use comes with risk. Knowing how to use a generator properly will keep you and your household safe.
Learn more at https://www.ready.gov/power-outages.

Nòt Laprès & Fich Enfòmasyon

85

Gen inondasyon sanzatann lè anpil lapli tonbe twò vit epi pandan twòp tan pou tè a absòbe tout dlo sa yo. Rezidan Louisiana yo abitye ak loray. Men, si youn nan selil loray sa yo vin kanpe sou tèt yon zòn epi li lage yon gwo kantite lapli pandan plizyè èdtan, sa kapab lakoz yon seri inondasyon danjere ki fèt sanzatann ki menase lavi moun ak byen yo.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon |
Van siklòn yo ka fè materyèl jaden yo tounen misil ki ka kraze fenèt ak pòt yo. Pifò domaj pwopriyete siklòn lakòz yo rive apre tanpèt van an, lè lapli antre nan estrikti yo atravè fenèt, pòt kraze, ak ouvèti nan do kay la.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon |
Èske ou menm oswa yon manm nan fanmi ou gen yon andikap, oswa nan yon kondisyon ki mande yon aranjman espesyal? Pwofite tan ki genyen anvan yon siklòn pou ou planifye ki jan ou pral retire kò ou san danje.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon |
Lè gen menas siklòn, moun ki aje yo kapab ap fè fas ak lòt risk. Lè gen yon ijans, yo rankontre plis pwoblèm pase anpil lòt moun: yo izole, yo pa ka deplase jan yo vle epi yo gen pwoblèm medikal. Moun ki pi aje yo ka diminye risk yo pou pwòp tèt yo, lè yo prepare yo pou siklòn ansanm ak lòt ijans anvan yo rive.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon |
BATON ROUGE, La. – Jou yo long, Gòlf Meksik la ak Oseyan Atlantik la ap chofe, epi sezon siklòn nan rive yon lòt fwa ankò. Tande nouvèl sa a sèlman ka lakòz gwo estrès, sitou si ou te viv yon katastwòf anvan sa. Pou konbat estrès, pran mezi kounye a menm. Chak mezi pozitif ou pran, sa ka ede w santi w pi byen epi gen plis kontwòl.
illustration of page of paper Nòt Laprès |

PDFs, Grafik & Miltimedya

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

video icon
PSA: Installing Roof Tarps Safely

A reinforced plastic tarp can provide temporary protection for your roof if your home or building was damaged from severe weather, but installing one can pose several risks. This video highlights the steps you can take to safely install a roof tarp.

video icon
PSA: Seguridad en el uso de generadores

Los generadores energizados por gas pueden ser una buena fuente de energía eléctrica, pero también tiene riesgos. Saber cómo usar un generador de manera adecuada puede mantenerlo a usted y los miembros del hogar a salvo.

Since Hurricane Ida struck, 564,544 applications have been approved, putting more than $1.2 billion in the hands of survivors.
Hurricane Ida - Louisiana One Year Later Infogrpahic

Since Hurricane Ida struck, 564,544 applications have been approved, putting more than $1.2 billion in the hands of survivors. Individual Assistance grants helped Louisianans clean up their homes, pay their bills, repair their vehicles, get reimbursed for generators, find temporary places to live, and much, much more.
52,176 households received grants totaling more than $363 million for home repairs (not covered by insurance)
194,184 households (49,760 owners and 144,424 renters) received temporary rental assistance, totaling more than $323 million.
735,968 households received grants for other disaster-related needs, totaling more than $480 million.

Bayou Segnette State Park Campground Site Location
Bayou Segnette State Park Campground Site Location

Bayou Segnette State Park Campground Site Location

file icon
Public Notice for Channel Side Marina Group Housing Site (TR-9), FEMA-DR-4611-LA, June 2022

file icon
Draft Environmental Assessment for Channel Side Marina Group Housing Site (TR-09), FEMA-DR-4611-LA, June 2022

file icon
Final Environmental Assessment including FONSI signed 6/3/2022 for 4909 Highway 3127 Group Housing Site (SC-5), FEMA-DR-4611-LA, May 2022

file icon
Final Environmental Assessment including FONSI signed 5/25/2022 for 2519 W Park Ave Group Housing Site (TR-10), FEMA-DR-4611-LA, May 2022

file icon
Public Notice for Draft EA, 4909 Hwy 3127 Group Housing Site (SC-05), FEMA-DR-4611-LA, May 2022

file icon
Public Notice for Evergreen Group Housing Site (TR-13), FEMA-DR-4611-LA, May 2022