News and Media: Disaster 4611

Press Releases & Fact Sheets

24

ទឹកជំនន់ភ្លាមៗ កើតឡើងនៅពេលដែលភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងពេក និងយូរពេកសម្រាប់ដីស្រូបយកទឹកទាំងអស់។ ប្រជាពលរដ្ឋ Louisiana ស៊ាំនឹងព្យុះផ្គររន្ទះ។ ប៉ុន្តែប្រសិនចំណុចកណ្ដាលនៃព្យុះមួយនៅស្ថិតនៅតំបន់មួយ ហើយមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងរាប់ម៉ោង នោះអាចនាំឱ្យមានទឹកជំនន់ភ្លាមៗ ដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតមនុស្ស និងខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ។
illustration of page of paper Fact Sheets |
អ្នករស់រានមានជីវិតគួរតែដឹងថា អ្នកបោកប្រាស់ និងឧក្រិដ្ឋជនអាចព្យាយាមយកលុយ ឬលួចព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈការក្លែងបន្លំ ការបោកប្រាស់ ឬការលួចអត្តសញ្ញាណ។ ក្នុងករណីខ្លះ ចោរព្យាយាមចុះឈ្មោះជាមួយ FEMA ដោយប្រើឈ្មោះ អាស័យដ្ឋាន និងលេខសន្តិសុខសង្គមដែលពួកគេបានលួចពីអ្នករស់រានមានជីវិត។
illustration of page of paper Fact Sheets |
វាងាយស្រួលក្នុងការយល់ច្រលំដោយមានធនធានគ្រោះមហន្តរាយច្រើននៅពេលដែលអ្នកកំពុងតែងើបឡើងវិញពីព្យុះខ្យល់កំបុតត្បូងអៃដា ប៉ុន្តែនេះគឺជាការវិភាគនៃភ្នាក់ងារ កម្មវិធី លេខទូរស័ព្ទ និងតំណភ្ជាប់គេហទំព័រដែលអាចជួយលោកអ្នកបាន។
illustration of page of paper Fact Sheets |
កម្លាំងខ្យល់ព្យុះអាចប្រែក្លាយសម្ភារៈសម្រាប់តុបតែងលម្អទីធ្លាទៅជាមីស៊ីលដែលអាចបំបែកបង្អួច និងទ្វារបាន។ ការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិដែលទាក់ទងនឹងខ្យល់ព្យុះភាគច្រើនកើតឡើងបន្ទាប់ពីខ្យល់ព្យុះ នៅពេលភ្លៀងលេចក្នុងសំណង់តាមបង្អួច ទ្វារ និងប្រហោងក្នុងដំបូល។
illustration of page of paper Fact Sheets |
តើលោកអ្នក ឬសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកអ្នកមានពិការភាព ឬជំងឺដែលត្រូវការជំនួយជាក់លាក់ដែរឬទេ? សូមយកឱកាសនេះមុនពេលព្យុះខ្យល់កំបុតត្បូងកើតឡើង ដើម្បីរៀបចំផែនការពីរបៀបដែលអ្នកនឹងជម្លៀសដោយសុវត្ថិភាព។
illustration of page of paper Fact Sheets |

PDFs, Graphics & Multimedia

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

file icon
Hurricane Ida DRRA Section 1206 Implementation Case Study

This study reviews the implementation of the Disaster Recovery Reform Act (DRRA) Section 1206 Policy implemented after Hurricane Ida in Louisiana (DR-4611) and shares the lessons learned for future state, local, tribal, and territorial governments looking to implement this type of project.

file icon
Building the Case for Open Space (Foundations)

Developed in response to Hurricane Ida in Louisiana, this guidance compares the two predominant construction foundation systems available in South Louisiana and provides greater detail regarding their costs, impacts, and advantages.

video icon
PSA: Installing Roof Tarps Safely

A reinforced plastic tarp can provide temporary protection for your roof if your home or building was damaged from severe weather, but installing one can pose several risks. This video highlights the steps you can take to safely install a roof tarp.

video icon
PSA: Seguridad en el uso de generadores

Los generadores energizados por gas pueden ser una buena fuente de energía eléctrica, pero también tiene riesgos. Saber cómo usar un generador de manera adecuada puede mantenerlo a usted y los miembros del hogar a salvo.

Since Hurricane Ida struck, 564,544 applications have been approved, putting more than $1.2 billion in the hands of survivors.
Hurricane Ida - Louisiana One Year Later Infogrpahic

Since Hurricane Ida struck, 564,544 applications have been approved, putting more than $1.2 billion in the hands of survivors. Individual Assistance grants helped Louisianans clean up their homes, pay their bills, repair their vehicles, get reimbursed for generators, find temporary places to live, and much, much more.
52,176 households received grants totaling more than $363 million for home repairs (not covered by insurance)
194,184 households (49,760 owners and 144,424 renters) received temporary rental assistance, totaling more than $323 million.
735,968 households received grants for other disaster-related needs, totaling more than $480 million.

Bayou Segnette State Park Campground Site Location
Bayou Segnette State Park Campground Site Location

Bayou Segnette State Park Campground Site Location

file icon
Public Notice for Channel Side Marina Group Housing Site (TR-9), FEMA-DR-4611-LA, June 2022

file icon
Draft Environmental Assessment for Channel Side Marina Group Housing Site (TR-09), FEMA-DR-4611-LA, June 2022

file icon
Final Environmental Assessment including FONSI signed 6/3/2022 for 4909 Highway 3127 Group Housing Site (SC-5), FEMA-DR-4611-LA, May 2022

file icon
Final Environmental Assessment including FONSI signed 5/25/2022 for 2519 W Park Ave Group Housing Site (TR-10), FEMA-DR-4611-LA, May 2022