Nouvèl & Laprès: Dezas 4340

world globe

Nòt Laprès & Fich Enfòmasyon

32

Sen Kwa, Zile Vyèj Ameriken yo – Yon angajman $384.8 milyon pou demoli ak ranplase twa lekòl primè nan Sen Kwa, youn nan Sen Toma epi repare yon depo pwovizyon pou kafeterya lekòl nan Sen Toma make etap final yo nan kolaborasyon FEMA ak Teritwa a pou rebati enfrastrikti lekòl atravè Zile Vyèj Ameriken yo ki te andomaje pandan siklòn Irma ak Maria nan mwa Septanm 2017 la.
illustration of page of paper Nòt Laprès |
ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken (U.S. Virgin Islands) - Yon angajman $928.7 milyon dola pou demoli epi ranplase Lopital Roy Lester Schneider a nan St. Thomas make yon etap enpòtan nan kolaborasyon FEMA avèk teritwa a pou rekonstui enfrastrikti swen sante atravè Zile Vyèj Ameriken yo ki te andomaje pandan siklòn Irma ak Maria nan mwa Septanm 2017.
illustration of page of paper Nòt Laprès |
Rekiperasyon an apre siklòn 2017 yo, Irma ak Maria, ap pwogrese epi FEMA toujou la pou ede Teritwa a ak efò yo. Pandan plizyè semèn k ap vini yo, FEMA pral afiche seri "Nou se FEMA USVI" sou paj FEMA U.S. Virgin Islands Facebook. Pòs yo pral mete aksan sou pwogram/gwoup, anplwaye ak pwojè rekiperasyon nan teritwa a.
illustration of page of paper Nòt Laprès |
Kounye a se moman pou w prepare tèt ou ak fanmi w pou sezon siklòn nan Atlantik k ap vini an. Pandan Semèn Preparasyon Siklòn, evalye risk pèsonèl ou, mete ajou plan kominikasyon fanmi w pou ijans, kòmanse ranpli twous ijans ou a, epi revize dokiman pèsonèl ak finansye w.
illustration of page of paper Nòt Laprès |
Anvan dlo a te kòmanse bese epi van yo te vin kalm an 2017, yon fraz te demake rès yo pou senbolize rekouvreman - "VI Strong." Ekspresyon sa a non sèlman reflete lespri moun Zile Vyèj yo, men tou kaptire efò rekiperasyon yo nan senk (5) dènye ane ki sot pase yo. Bati “VI Strong” vle di sèvi ak resous pou non sèlman rebati sa ki te pèdi, men tou pou rebati sa ki pi solid ak pi rezistan pou pwoteje kont katastwòf yo alavni.
illustration of page of paper Nòt Laprès |

PDFs, Grafik & Miltimedya

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

Pa gen ankenn fichye ki klase nan lang sa a sou dezas sa a.