Nouvèl & Laprès: Dezas 4340

world globe

Nòt Laprès & Fich Enfòmasyon

30

Rekiperasyon an apre siklòn 2017 yo, Irma ak Maria, ap pwogrese epi FEMA toujou la pou ede Teritwa a ak efò yo. Pandan plizyè semèn k ap vini yo, FEMA pral afiche seri "Nou se FEMA USVI" sou paj FEMA U.S. Virgin Islands Facebook. Pòs yo pral mete aksan sou pwogram/gwoup, anplwaye ak pwojè rekiperasyon nan teritwa a.
illustration of page of paper Nòt Laprès |
Kounye a se moman pou w prepare tèt ou ak fanmi w pou sezon siklòn nan Atlantik k ap vini an. Pandan Semèn Preparasyon Siklòn, evalye risk pèsonèl ou, mete ajou plan kominikasyon fanmi w pou ijans, kòmanse ranpli twous ijans ou a, epi revize dokiman pèsonèl ak finansye w.
illustration of page of paper Nòt Laprès |
Anvan dlo a te kòmanse bese epi van yo te vin kalm an 2017, yon fraz te demake rès yo pou senbolize rekouvreman - "VI Strong." Ekspresyon sa a non sèlman reflete lespri moun Zile Vyèj yo, men tou kaptire efò rekiperasyon yo nan senk (5) dènye ane ki sot pase yo. Bati “VI Strong” vle di sèvi ak resous pou non sèlman rebati sa ki te pèdi, men tou pou rebati sa ki pi solid ak pi rezistan pou pwoteje kont katastwòf yo alavni.
illustration of page of paper Nòt Laprès |
Yon ti tan apre siklòn Irma ak Maria te pase sou teritwa a an 2017, manm gwoup kominotè lokal yo, òganizasyon ki baze sou lafwa, òganizasyon kominotè ak òganizasyon non-gouvènmantal yo te kolabore pou etabli gwoup rekiperasyon alontèm sou St. Croix, Sen John ak Sen Thomas. Gwoup rekiperasyon alontèm yo responsab pou ede adrese bezwen sivivan ki elijib pou katastwòf yo apre yo fin maksimize fon leta ak federal ki disponib pou yo.
illustration of page of paper Nòt Laprès |
Depi siklòn Irma ak Maria te devaste Zile Vyèj Ameriken yo an 2017, FEMA te konsantre anpil nan efò li yo pou ede avèk yon kantite pwojè pou diminye risk ak danje kont ensidan ak katastwòf yo alavni.
illustration of page of paper Nòt Laprès |

PDFs, Grafik & Miltimedya

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

file icon
Finding of No Significant Impact for Governor Juan F. Luis North Parking Lot and Ancillary Structures, FEMA-DR-4340-VI, signed 08/14/2023

file icon
Environmental Assessment for Gov. Juan F. Luis North Parking Lot and Ancillary Structures, FEMA-DR-4340-VI, June 2023

file icon
Programmatic Environmental Assessment for U.S. Virgin Islands Housing Actions, December 2022

file icon
Finding of No Significant Impact (FONSI) for U.S. Virgin Islands Housing Actions, signed 1/20/2023

 A man reclines on a portable hospital bed as the man at his feet tightens the straps holding his legs. A woman stands on his right side holding an IV bag.
Military Medics Transport Local Residents With Special Needs out of St. Croix

Frederiksted, St. Croix--US Military medics prepares a solider with a medical need for a flight on a military plane out of the US Virgin Islands on September 29, 2017.Photo by Jocelyn Augustino/FEMA

 FEMA obligated $9.5 million this month through its Public Assistance Program for repairs to the Oswald Harris Housing Community. A Hazard Mitigation Proposal of $788,967 will include Installation of reinforcement for solar panels, stainless-steel doors,
Housing, Energy and Transportation Project Obligations Spring Recovery Forward

St. Thomas, U.S. Virgin Islands, June 2, 2021 – FEMA obligated $9.5 million this month through its Public Assistance Program for repairs to the Oswald Harris Housing Community. A Hazard Mitigation Proposal of $788,967 will include Installation of reinforcement for solar panels, stainless-steel doors, laminated flooring, protective lighting mesh and the addition of epoxy sealant to exterior walls.

 A barge with tarpaulin that is covering debris sits in the water with an island in the background.
Barge Set To Sail From St. Thomas

The barge Amelie is loaded with more than 11,000 cubic yards of construction and demolition and marine debris behind the Cancryn debris site at the island's shipping port. It will set sail for Freeport, Texas, where it will be unloaded around Thanksgiving, and then return to the Virgin Islands by mid-December, according to Ceres Environmental and the U.S. Army Corps of Engineers. The marine debris was collected from displaced vessels off St. Thomas and St. John after Hurricanes Irma and Maria. FEMA / Eric Adams

FEMA has obligated $7.3 million through its Public Assistance Program for permanent repairs to the V.I. Industrial Park Development Corp. building in Sub Base.
Housing, Energy and Transportation Project Obligations Spring Recovery Forward 3

St. Thomas, U.S. Virgin Islands, April 19, 2021 -- FEMA has obligated $7.3 million through its Public Assistance Program for permanent repairs to the V.I. Industrial Park Development Corp. building in Sub Base. The building was damaged during hurricanes Irma and Maria in September 2017. FEMA photos

 The chute of a cement truck pours cement into a hopper where it is then pumped up to the second story of a damaged house. The roof is framed but not finished. Workers direct the cement to reinforce the walls being rebuilt.
Damage In Frederiksted

Homes and businesses in and around Frederiksted show signs of the destruction caused by Hurricane Maria, which hit the island in September 2017. This homeowner is reinforcing her home with concrete as she rebuilds. FEMA/K.C. Wilsey

Road with cars on it.
USVI Slope Stabilization Analysis Project

St. Thomas, U.S. Virgin Islands – FEMA has obligated a total of $1.6 million through its Hazard Mitigation Grant Program to the V.I. Department of Public Works for the USVI Slope Stabilization Analysis project. This advance assistance project will identify locations throughout the Territory in need of slope stabilization systems and aligns with the Territorial Hazard Mitigation Plan. FEMA photo.