U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

Yo pa tradui paj sa a nan lang Kreyòl ayisyen. Ale sou Kreyòl ayisyen paj la pou jwenn resous nan lang sa a.

Ohio Snow

EM-3198-OH
Ohio

Peryòd Ensidan: Dec 22, 2004 - Dec 24, 2004

Dat Deklarasyon: Jan 11, 2005

world globe

Gade paj lan


Resous Lokal


Obligasyon Finansman

Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $8,695,049.44
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $8,636,637.81