Main Content

Nebraska Big Rock Fire (FM-2655)

Ensidan Peryòd: July 16, 2006 - July 31, 2006
Fire Management Assistance Declaration te deklare sou July 17, 2006

Asistans Finanacial

Asistans endividyèl - Dollars Approved

Si ak lè se moun lajan asistans apwouve pou dezas sa a, li yo pral parèt isit la. Enfòmasyon se mete ajou chak 24 èdtan.

Asistans Piblik - Dollars Approved

$345,269.68

Total Sibvansyon Asistans Piblik - Dollars Obligated✝

✝ Dollars Obligated: Fon disponib nan Eta a atravè transfè elektwonik yo revizyon final FEMA ak apwobasyon nan pwojè Asistans Piblik.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2017-07-08 12:59

Related Links

Last Updated: 2006-07-25 04:00