Rimè:Yon ti dlo pa ta lakòz anpil domaj.

Reyalite

Sa pa vrè. Sèlman senk pous dlo kapab lakòz domaj ki vo $25,000.

Ale nan paj sitwèb National Flood Insurance Program pou achte asirans pou inondasyon oswa pou jwenn plis enfòmasyon.

Dènye mizajou