Èske FEMA ka ranbouse m pou depans lojman mwen an?

FEMA ka anmezi pou bay ranbousman pou depans lojman ki soti nan pòch ou avantaj asirans pa kouvri tankou depans siplemantè chak jou oswa pèt itilizasyon yo. Yo dwe pran an konsiderasyon rezidans prensipal sivivan an t ap viv ladan an anvan katastwòf la, kounye a ki dwe envivab, pa aksesib oswa yon pàn sèvis piblik pwolonje akòz katastwòf la afekte li.

Dènye mizajou