Rimè:Asistans FEMA bay la se sèlman pou pwopriyetè kay yo.

Reyalite

Sa pa vrè. Asistans FEMA bay la se pa sèlman pou pwopriyetè kay yo. FEMA ka bay asistans tou pou ede lokatè ki pèdi byen pèsonèl yo oswa ki te deplase.

Dènye mizajou