alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

Nouvèl & Laprès: Dezas 4399

Nòt Laprès & Fich Enfòmasyon

1

FEMA ap pibliye yon sispansyon pwovizwa sou lwaye pou sivivan katastwòf k ap viv nan lojman FEMA yo nan eta sila yo:

  • California
  • Florida
  • North Carolina
  • Texas

Sa pral ede soulaje difikilte finansye sivivan yo genyen akoz pandemi coronavirus (COVID-19) la. Sispansyon an aplike pou lwaye sèlman; yo prevwa pou yo rekòmanse kolekte lwaye nan dat 1ye jiyè.

Kisa moun k ap viv nan lojman FEMA yo ka prevwa?

illustration of page of paper Nòt Laprès |

PDFs, Grafik & Miltimedya

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

Pa gen ankenn fichye ki klase nan lang sa a sou dezas sa a.