Zòn A

Zòn ki gen 1% risk inondasyon anyèl ak yon 26% pwobabilite pou inondasyon pandan dire yon ipotèk 30 ane. Paske analiz detaye yo pa fèt pou zòn sa yo; pa gen okenn pwofondè oswa elevasyon baz inondasyon ki endike nan zòn sa yo.

Dènye mizajou