Isang Napakalaking Trabaho, Isang Matatag na Pagsisikap pagkatapos ng Hurricane Ian

Release Date Release Number
DR-4673-FL NR-087
Release Date:
March 8, 2023

LAKE MARY, Fla. - Mga Bahay. Mga Paaralan. Mga Beach. Mga himpilan ng bumbero. Mga munisipyo. Mga sistema ng tubig at alkantarilya. Mga parke, Mga istasyon ng tren. Mga marina. Mga ospital. Mga sentro ng libangan. Mga daycare center. Mga pantalan. Mga pier. Mga gusaling pangkaligtasan ng publiko. Mga post office.

Ang Bagyon Ian ay isang tagasira ng pantay na pagkakataon sa Florida.

Ang Category 4 na bagyo na nag-landfall sa timog-kanluran ng Florida noong Setyembre 28, 2022, ay ang pangatlo sa pinakamamahal na tropikal na bagyo sa kasaysayan ng U.S., ang ika-apat na pinakamalaking bagyo na tumama sa Florida at ang pinakamasamang krisis na naranasan ng libu-libong Floridian. Makalipas ang halos anim na buwan, nagresulta ito sa isa sa pinakamalaking pagtugon sa pederal na kalamidad at mga pagsisikap sa pagbawi sa kasaysayan ng FEMA.

Ang suportang pederal noong Marso 6 ay may kabuuang $6.6 bilyon. Ang Indibidwal na Tulong ng FEMA ay nagbigay ng $1.04 bilyon na tulong pinansyal sa 383,081 na kabahayan sa 26 na county Inaprubahan ng U.S. Small Business Administration ang $1.73 bilyon sa mga pautang sa kalamidad para sa mga may-ari ng bahay, nangungupahan at mga negosyo. Ang National Flood Insurance Program ay nakatanggap ng 46,400 claims at nagbayad ng $3.2 bilyon. Ang Pampublikong Tulong ng FEMA ay nag-obliga ng $636.8 milyon na ibalik ang mga estado at lokal na hurisdiksyon para sa pagtugon sa emerhensiya at mga gastusin sa pag-alis ng mga labi.

Ang pinsala mula sa Bagyong Ian ay tinatayang nasa $112.9 bilyon, kabilang ang nakaseguro at hindi nakaseguro na mga pagkalugi, na ginagawa itong ikatlong pinakamamahal na bagyo na tumama sa Estados Unidos, pagkatapos ni Katrina at Harvey,ayon sa National Centers for Environmental Information (NCEI) ng NOAA at National Hurricane Center ( NHC).

"Ang pagbawi sa Bagyong Ian ay isa sa pinakamalaking operasyon na isinagawa ng Federal Emergency Management Agency," sabi ng Federal Coordinating Officer na si Tom McCool. "Kami ay nakikipagtulungan nang malapit sa Florida Division of Emergency Management (FDEM) at mananatili sa trabaho hangga't kinakailangan. Mahigit sa 1,400 pederal na empleyado ang nasa Florida ngayon. Ang operasyong ito ay lokal na isinasagawa, pinamamahalaan ng estado at sinusuportahan ng pederal. Ang pribadong sektor, mga nonprofit na organisasyon at ang komunidad na nakabatay sa pananampalataya ay lahat ay aktibong kalahok sa pagtulong sa mga komunidad na ito na makabangon.”

"Ang Florida Division of Emergency Management ay nananatiling nakatuon sa pakikipagtulungan sa aming lokal, estado at pederal na mga kasosyo upang i-navigate ang patuloy na proseso ng pagbawi pagkatapos ng Bagyong Ian," sabi ni FDEM Director Kevin Guthrie. "Gusto kong pasalamatan ang aking koponan habang patuloy silang nagtatrabaho nang masigasig sa aming State Emergency Operations Center at sa lupa sa mga apektadong komunidad."

Ang FEMA ay nagbigay ng tulong sa pag-upa at mga pondo para sa pangunahing pagkukumpuni ng bahay para sa 73,532 kabahayan. Mahigit sa 4,500 pamilya ang nabigyan ng pansamantalang pamamalagi sa hotel habang naghahanap sila ng pangmatagalang tirahan, at karamihan ay nakahanap ng ibang matutuluyan. Noong Marso 6, 530 na sambahayan ang nabigyan ng mga susi sa pansamantalang pabahay ng FEMA, kabilang ang mga trailer ng paglalakbay, mga ginawang yunit ng pabahay o mga apartment na inuupahan ng FEMA para sa mga nakaligtas sa bagyo. Higit pang mga tahanan ang inihahanda para sa pagtira.

Ang estado ng Florida ay nagbibigay ng hindi magkakasamang silungan sa mga trailer ng paglalakbay na may pagpopondo ng FEMA na sumusuporta sa inisyatiba. Mula noong Marso 6, 354 na kabahayan ang sumasakop sa mga trailer ng estado. Ang estado ay naglaan ng $150 milyon sa Florida Housing Finance Corporation upang tulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng sakuna at nagbibigay ng iba pang suporta sa mga nakaligtas.

Ang pag-alis ng mga debris sa mga lugar na pinakamahirap na tinamaan ay pinabilis nang pinahintulutan ng FEMA ang mga waiver sa proseso ng aplikasyon ng ilang lokal na hurisdiksyon, na nakakatipid ng hanggang anim na buwan sa proseso ng pagtanggal ng mga labi.

Upang mapabilis ang pagtatasa ng pinsala at inspeksyon ng mga tahanan ng mga aplikante, ginamit ng FEMA ang mga geospatial na sistema ng impormasyon at iba pang teknolohiya bilang tugon at mga operasyon sa pagbawi.

Ang FEMA ay nagpatakbo ng 57 Disaster Recovery Center sa mga apektadong lugar na may 138,000 na pagbisita. Bumisita sa 354,615 tahanan ang mga FEMA Disaster Survivor Assistance team Ang SBA ay nagpatakbo ng anim na Business Recovery Center at dalawang Loan Closing Center.

Ang mga boluntaryong organisasyon ay naging aktibo mula nang mag-landfall ang bagyo. Mahigit sa 540 organisasyon ang tumulong sa mga nakaligtas sa paglilinis, suporta sa pananalapi at pabahay, kalusugan ng isip at iba pang uri ng suporta.

Sa simula, ang FEMA ay nag-activate ng isang matatag na misyon ng Interagency Recovery Coordination, na nagdadala ng mga mapagkukunan mula sa maraming pederal na ahensya upang suportahan ang mga pangangailangan ng estado at lokal na pagbawi.

Para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa pagbangon ng Florida mula sa Bagyong Ian, bisitahin ang floridadisaster.org/info at fema.gov/disaster/4673. Sundan sa FEMA Rehiyon 4 (@femaregion4) / Twitter at sa facebook.com/fema.

Tags:
Huling na-update noong