alert - warning

This page has not been translated into Español. Visit the Español page for resources in that language.

Quý Vị Trở Về Nhà sau Cháy Rừng? Giếng Tư Nhân, Hệ Thống Tự Hoại Có Thể Đủ Tiêu Chuẩn được FEMA Hỗ Trợ

alert - warning

Sorry, there were no results based on your filter selections.
Please reset the filter or change your selections and try again.

Release Date:
marzo 12, 2021

Salem, Ore. -- Gần sáu tháng từ ngày xảy ra thảm họa, nhiều người sống sót chỉ vừa mới quay trở lại khu đất đã bị cháy rừng phá hủy để bắt đầu tiến trình xây dựng lại. Mặc dù bảo hiểm chủ nhà là nguồn ngân quỹ chánh chi trả cho sửa chữa nhà sau một thảm họa lớn, một số công việc sửa chữa như giếng tư nhân và/hoặc hệ thống tự hoại thường không được bảo hiểm.

Tin tốt là FEMA có thể hỗ trợ tài chánh cho cư dân các quận Clackamas, Douglas, Jackson, Klamath, Lane, Lincoln, Linn và Marion có giếng tư nhân và hệ thống tự hoại bị hư hỏng do cháy rừng. Gia hộ không có bảo hiểm — hoặc có bảo hiểm nhưng không được bao trả chi phí sửa chữa giếng và/hoặc hệ thống tự hoại nên liên lạc với FEMA để biết mình có đủ tiêu chuẩn hay không. Sau đây là những điều cần làm:

  • Liên lạc với FEMA: trực tuyến tại DisasterAssistance.gov; qua Ứng Dụng FEMA; hoặc gọi số 800-621-3362 (TTY: 800-462-7585) từ 7:00 sáng đến 10:00 tối hàng ngày, giờ Thái Bình Dương. Đương đơn cần báo cáo tất cả những thiệt hại về giếng tư nhân và/hoặc hệ thống tự hoại do thảm họa gây ra. Người nào sử dụng dịch vụ Tiếp Âm, như điện thoại video, Innocaption hay CapTel nên cập nhật cho FEMA biết số điện thoại của mình cho dịch vụ này. Quý vị nên hiểu rằng các cú gọi từ FEMA có thể từ số không có danh tánh.

 

  • Những người đã nộp đơn cho FEMA nhưng chưa được kiểm tra nhà cần cho kiểm tra viên của FEMA biết nhà mình có giếng tư nhân và/hoặc hệ thống tự hoại. Cư dân Oregon đã nộp đơn cho FEMA và được bảo hiểm cần liên lạc với FEMA qua đường dây trợ giúp và cho họ biết quý vị có giếng/hệ thống tự hoại bị hư hỏng để được kiểm tra. Nếu sau khi kiểm tra mà giếng hoặc hệ thống tự hoại vẫn không có trong báo cáo thì đương đơn có thể gởi thư có ký tên và đề ngày tháng cho FEMA cùng chi phí ước tính của nhà thầu cho thấy quý vị muốn khiếu nại về giếng và/hoặc hệ thống tự hoại.

Điều gì xảy ra nếu đương đơn đã được FEMA hỗ trợ để sửa chữa giếng/hệ thống tự hoại nhưng cần được trợ giúp thêm cho những chi phí này?

  • Đương đơn cần cung cấp cho FEMA ước tính/hóa đơn hợp lệ, có thể kiểm chứng, cho thấy rõ ràng giếng và/hoặc hệ thống tự hoại của gia đình bị hư hỏng, đổ sập và/hoặc không dùng được nữa do hậu quả trực tiếp của thảm họa. Quý vị phải gửi kèm thư có ký tên và đề ngày tháng, cùng chi phí ước tính của nhà thầu, cho thấy quý vị muốn khiếu nại để được trợ giúp thêm cho giếng và/hoặc hệ thống tự hoại của gia đình.

 

  • Nếu chi phí ước tính/hóa đơn quý vị nộp không có thông tin này một cách cụ thể, thì FEMA sẽ gọi cho nhà thầu để xác nhận thông tin.

Những người sống sót sau thảm họa có thắc mắc về đơn xin hỗ trợ thảm họa đang chờ cứu xét, có thể liên lạc với Đường Dây Trợ Giúp của FEMA theo số 800-621-3362 (TTY: 800-462-7585).

###

Chúng tôi có hỗ trợ phục hồi sau thảm họa cho mọi người bất kể chủng tộc, màu da, tôn giáo, dân tộc, phái tính, tuổi tác, khuyết tật, mức thành thạo Anh ngữ hoặc tình trạng tài chánh. Nếu quý vị hoặc người nào quý vị biết, bị kỳ thị, xin gọi số miễn phí của FEMA 800-621-3362 (TTY 800-462-7585). Người nào sử dụng dịch vụ Tiếp Âm, như điện thoại video, Innocaption hay CapTel nên cập nhật cho FEMA biết số điện thoại của mình cho dịch vụ này. Quý vị nên hiểu rằng các cú gọi từ FEMA có thể từ số không có danh tánh. Có tổng đài thông thạo nhiều ngôn ngữ phục vụ. (Nhấn số 2 cho tiếng Tây Ban Nha.)

Những người sống sót sau thảm họa bị ảnh hưởng bởi cháy rừng Oregon và gió thổi mạnh cũng có thể nói chuyện với Chuyên Viên Giảm Thiểu Thiệt Hại của FEMA để được cố vấn riêng rẽ về cách sửa chữa và xây cất lại an toàn và vững chắc hơn. Để biết thông tin về cách xây cất lại an toàn và vững chắc hơn, hoặc để hỏi về nguy cơ lũ lụt mới của quý vị sau đám cháy rừng gần nơi quý vị, hãy gửi điện thư đến FEMA-R10-MIT@fema.dhs.gov; chuyên viên Giảm Thiểu Thiệt Hại của FEMA sẽ trả lời những câu hỏi của người sống sót. Khi xây cất lại, quý vị nên kiểm tra với chuyên viên xây cất và quản lý vùng nước lũ tại địa phương của mình để được hướng dẫn.

Theo dõi FEMA Vùng 10 trên TwitterLinkedIn để biết cập nhật mới nhất và vào mạng lưới fema.gov để biết thêm thông tin.

Nhiệm vụ của FEMA là giúp mọi người trước, trong và sau thảm họa.

Tags: