alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Washington Severe Winter Storm and Record and Near Record Snow

DR-1825-WA
Washington

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Dec 12, 2008 - Jan 5, 2009

Ngày Công bố: Mar 2, 2009


Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Local Resources Custom Text OLD - DO NOT USE

Preliminary Damage Assessment

  • Washington, FEMA-1825-DR (PDF 52KB)

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $12,516,048.66
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $12,588,742.81
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $26,341,587.62