Isang Linggo ang Natitira para sa Bagyong Nicole Survivors para Mag-aplay para sa FEMA Assistance

Release Date Release Number
DR-4680-FL NR-005
Release Date:
February 6, 2023

LAKE MARY, Fla. – Ang mga may-ari ng bahay at nangungupahan sa mga county ng Brevard, Flagler, Lake, Putnam, St. Johns o Volusia na may pagkawala o pinsala sa ari-arian na dulot ng Bagyong Nicole ay may natitira na lamang na isang linggo para mag-aplay para sa tulong ng pederal na kalamidad.

Ang huling araw para isumite ang iyong aplikasyon para sa tulong ng FEMA ay Peb. 13.

Sa susunod na pitong araw, maaari mong kumpletuhin ang iyong aplikasyon para sa tulong sa kalamidad sa anumang bilang ng mga paraan:

  • Tawagan ang Helpline ng FEMA sa 800-621-3362. Available ang Helpline araw-araw mula 7 a.m. hanggang 11 p.m. ET. Available ang tulong sa karamihan ng mga wika.
  • Mag-online sa DisasterAssistance.gov at mag-click sa asul na icon na “Mag-aplay Online”.
  • I-download ang libreng FEMA mobile app para sa mga smartphone.
  • Bumisita sa Sentro ng Pagbawi para sa Sakuna (Disaster Recovery Center - DRC). Maraming DRC ang tumatakbo sa buong estado ng Florida. Para makahanap ng malapit sa iyo, mag-online sa: DRC Locator o floridadisaster.org, o i-text ang “DRC” kasama ang iyong ZIP code sa 43362.

Kung karapat-dapat, ang tulong sa sakuna ng FEMA ay maaaring magsama ng tulong pinansyal, tulad ng tulong sa pag-upa o reimbursement para sa mga gastusin sa hotel, para sa pansamantalang pabahay habang hindi ka makatira sa iyong pangunahing tahanan; mga pondo sa mga may-ari ng bahay upang tumulong sa pagkukumpuni o pagpapalit ng sakuna na nagdulot ng pinsala o pagkawala sa iyong pangunahing tirahan, kabilang ang mga pribadong ruta ng pag-aari, tulad ng mga daanan, kalsada, o tulay; at mga pondo para sa mga gastusin na dulot ng sakuna at seryosong pangangailangan, tulad ng pagkukumpuni o pagpapalit ng personal na ari-arian at sasakyan, mga pondo para sa paglipat at pag-iimbak, medikal, dental, pangangalaga sa bata at iba pang naaprubahan na iba't ibang bagay.

Ang pagpapanatiling napapanahon ng iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan ay nakakatulong sa FEMA na iproseso ang iyong aplikasyon. Maaaring kailanganin ng ahensya na tumawag upang mag-iskedyul ng isang inspeksyon sa bahay o makakuha ng karagdagang impormasyon mula sa iyo upang maisulong ang iyong aplikasyon.

Para sa marami, maaaring saklawin ng seguro ang pinsala at pagkawala. Hindi iyon katulad ng tulong ng FEMA. Ang aming pagpopondo ay inilaan upang masakop ang mga pangunahing pangangailangan para sa mga walang insurance o kulang sa sapat na insurance upang masakop ang mga pangunahing pangangailangan pagkatapos makaranas ng pinsala at pagkawala mula sa isang kalamidad tulad ng Bagyong Nicole.

Para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa pagbangon ng Florida mula sa Bagyong Ian at Nicole, bisitahin ang floridadisaster.org/info sa fema.gov. Sundan sa FEMA Rehiyon 4 (@femaregion4) / Twitter at sa facebook.com/fema.

Tags:
Huling na-update noong