Magbabago ng mga Lokasyon ang FEMA Mobile Registration Center sa Bay County

Release Date Release Number
NR 017
Release Date:
October 21, 2020

PENSACOLA, Fla. Isang FEMA mobile registration center (tanggapan ng pagpaparehistro) sa Bay County ay nagbago ng mga lokasyon, epektibo sa Miyerkules, Oktubre 21, 2020.

 

The Mobile Registration Intake Center (MRIC) na pinapatakbo sa Bay County Library ay lumipat sa:

 

Sharon J. Sheffield Park

901 Ohio Ave., Lynn Haven, FL 32444

Mga Oras: 9 a.m.-6 p.m. araw-araw maliban sa Oktubre 22 at Oktubre 29 (9 a.m.-4 p.m.)

Pansamantalang magsasara sa Oktubre 24 at Oktubre 25

Muling magbubukas sa Oktubre 26 at permanenteng magsasara ng 6 p.m. sa Oktubre 30

 

Ang mga tanggapan ay pinapatakbo sa mga county ng Bay, Escambia, Okaloosa, Santa Rosa at Walton. Ang mga nakaligtas sa sakuna ay maaaring makakuha ng tulong sa pagpaparehistro sa alinman sa mga tanggapan. Mga Lugar

 

ESCAMBIA COUNTY

Marie Young Wedgewood Community Center, 6405 Wagner Rd., Pensacola, FL 32505

Mga Oras: Araw-araw 9 a.m.-6 p.m.

 

Lexington Terrace Community Center, 700 S. Old Corry Rd., Pensacola, FL 32507

Mga Oras: Araw-araw 9 a.m.-6 p.m.

 

Escambia County Equestrian Center, 7750 Mobile Highway, Pensacola, FL 32526

Mga Oras: Araw-araw 9 a.m.-6 p.m.

 

OKALOOSA COUNTY

Northwest Florida Fairgrounds, 1958 Lewis Turner Blvd, Fort Walton Beach, FL 32547

Mga Oras: Araw-araw 9 a.m.-6 p.m.

 

SANTA ROSA COUNTY

Pensacola State College, 5988 U.S. 90, Milton, FL 32583

Mga Oras: Araw-araw 9 a.m.-6 p.m.

 

WALTON COUNTY

Freeport Regional Sports Complex

563 Hammock Trail East, Freeport, FL 32439

Mga Oras: Araw-araw 9 a.m.-6 p.m.

Mga araw ng operasyon: Oktubre 18-Oktubre 22

 

Boys and Girls Club of the Emerald Coast

427 Greenway Trail, Santa Rosa Beach, FL 32459

Mga Oras: Araw-araw 9 a.m.-6 p.m.

Mga araw ng operasyon: Oktubre 23-Oktubre 28

 

Ang mga tanggapan ay pinapatakbo nang alinsunod sa mga protokol para sa COVID-19 upang matiyak na ligtas ang mga bumibisita at tauhan ng FEMA. Iniaatas ang pagdidistansya at mga pantakip sa mukha.

 

Hindi kinakailangang bumisita sa tanggapan upang magparehistro sa FEMA. Ang mga nakaligtas sa sakuna na may pagkaluging hindi saklaw ng insurance ay maaari ring mag-apply sa pamamagitan ng:

 • Pagbisita sa DisasterAssistance.gov;
 • I-download ang App ng FEMA; o sa pamamagitan ng
 • Pagtawag sa 800-621-3362 (800-462-7585 TTY). Mayroong mga operator para sa iba’t ibang wika. Ang mga walang bayad na pagtawag ay bukas mula 7 a.m. hanggang 10 p.m. lokal na oras, ng pitong araw sa isang linggo. Ang mga gumagamit ng relay na serbisyo gaya ng videophone, InnoCaption o CapTel ay dapat bigyan ang FEMA ng kanilang partikular na numero ng telepono na itinalaga sa serbisyong iyon.
   
  Ang itinakdang huling araw ng pagpaparehistro para sa pederal na tulong ay sa Disyembre 1, 2020.

 

Ang mga sumusunod na impormasyon ay kinakailangan kapag ikaw ay magpaparehistro:

 • Address ng nasirang tirahan kapag nagkaroon ng pagkasira (address bago ang sakuna)
 • Kasalukuyang address na pangkoreo
 • Kasalukuyang numero ng telepono
 • Impormasyon sa Insurance
 • Kabuuang taunang kita ng sambahayan
 • Routing at account number para sa checking o savings account (pinahihintulutan nito ang FEMA na direktang ilipat ang mga pondo ng tulong na pansakuna sa account sa bangko)
 • Isang paglalarawan ng pagkasira at pagkalugi na dulot ng sakuna
Tags:
Huling na-update noong