alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Iowa Severe Storms, Tornadoes, and Straight-line Winds

DR-1977-IA
Iowa

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th4 9, 2011 - Th4 10, 2011

Ngày Công bố: Tháng 5 5, 2011


Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text OLD - DO NOT USE

 

Preliminary Damage Assessment

  • Iowa, FEMA-1977-DR (PDF 18KB)

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $693,840.84
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $1,880,111.60
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $2,702,114.08