Ang Mobile Disaster Recovery Center ay Huminto sa Monroe County

Release Date Release Number
053
Release Date:
November 14, 2022

BRANDON, Fla. – Isang mobile Disaster Recovery Center na pinamamahalaan ng FEMA at ng State of Florida ay titigil sa Monroe County.

Ang mga petsa at mga lokasyon ay:

Lunes, Nob. 14 sa:

Nelson English Park

1127 Thomas Street

Key West, FL 33040

 

Miyerkules, Nob. 16 hanggang Sabado, Nob. 19 sa:

Bernstein Park

6751 5th St

Key West, FL 33040

 

Lunes, Nob 21 hanggang Miyerkules, Nob. 23 sa:

Murray Nelson Government Center

102050 Overseas Hwy

Key Largo, FL 33037

Ang mga oras sa mga center na ito ay 9 a.m. hanggang 6 p.m. araw-araw.

 

Nagbibigay ang mga Sentro ng Pagbangon mula sa Sakuna (Disaster Recovery Center) sa mga nakaligtas sa sakuna ng impormasyon mula sa mga ahensya ng estado ng Florida, FEMA, at U.S. Small Business Administration (Pangasiwaan ng Maliit na Negosyo ng U.S.). Makakakuha ng tulong ang mga nakaligtas sa sakuna sa pag-aplay para sa tulong ng pederal at mga pautang sa kalamidad, mag-update ng mga aplikasyon at matuto tungkol sa iba pang magagamit na mapagkukunan.

Mayroong ilang mga Disaster Recovery Center na tumatakbo sa buong apektadong lugar. Para makahanap ng center na malapit sa iyo, mag-online sa: DRC Locator or floridadisaster.org, o pwede ka magtext sa DRC kasama ang iyong Zip Code sa 43362.

Sa ngayon, ang lahat ng mga sentro ay nagpapatakbo ng pitong araw sa isang linggo, ang mga oras ay maaaring mag-iba. Hindi kailangan ng appointment para makakuha ng tulong.

Hindi kailangang bumisita sa isang sentro para mag-aplay. Ang mga nakaligtas sa sakuna ay maaaring mag-online sa disasterassistance.gov, gamitin ang FEMA mobile app o tumawag sa 800-621-3362. Bukas ang linya araw-araw mula 7 a.m. hanggang 11 p.m. ET. Mayroong tulong sa halos lahat ng wika. Kung gumagamit
ka ng serbisyo ng relay, tulad ng video relay (video relay service, VRS), teleponong may caption, o iba pang serbisyo, ibigay sa FEMA ang numero para sa serbisyong iyon. Para makita ang isang accessible video tungkol sa kung paano mag-aplay, bumisita sa: Three Ways to Register for FEMA Disaster Assistance - YouTube.

Tags:
Huling na-update noong