Disaster Recovery Center (Trung tâm Phục hồi sau Thảm họa) di động dừng chân ở một số nơi tại Quận Monroe

Release Date Release Number
053
Release Date:
Tháng 11 14, 2022

BRANDON, Fla. – Một Disaster Recovery Center (Trung tâm Phục hồi sau Thảm họa) di động do FEMA và Tiểu bang Florida vận hành sẽ dừng chân ở một số nơi tại Quận Monroe.

Các ngày và địa điểm là:

Thứ Hai, ngày 14 tháng 11 tại:

Nelson English Park

1127 Thomas Street

Key West, FL 33040

 

Thứ Tư, ngày 16 tháng 11 đến thứ Bảy, ngày 19 tháng 11 tại:

Bernstein Park

6751 5th St

Key West, FL 33040

 

Thứ Hai, ngày 21 tháng 11 đến thứ Tư, ngày 23 tháng 11 tại:

Murray Nelson Government Center

102050 Overseas Hwy Key Largo, FL 33037

Giờ làm việc của những trung tâm này sẽ là từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều hàng ngày.

 

Các Disaster Recovery Center cung cấp cho những người sống sót sau thảm họa thông tin từ các cơ quan tiểu bang Florida, FEMA và U.S. Small Business Administration (Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ). Những người sống sót có thể nhận được trợ giúp nộp đơn xin hỗ trợ liên bang và các khoản vay do thảm họa, cập nhật đơn xin và tìm hiểu về các nguồn hỗ trợ khác có sẵn.

Có một vài Disaster Recovery Center đang hoạt động trên khắp khu vực bị ảnh hưởng. Để tìm một trung tâm ở gần bạn, hãy truy cập trực tuyến: Công cụ Định vị DRC hay floridadisaster.org, hoặc bạn có thể gửi tin nhắn DRC cùng với mã Zip của bạn đến số 43362.

Hiện tại, tất cả các trung tâm đều hoạt động bảy ngày một tuần nhưng giờ làm việc có thể khác nhau. Không cần thiết phải đặt hẹn trước để được hỗ trợ.

Không cần thiết phải đến một trung tâm để nộp đơn. Người sống sót có thể truy cập trực tuyến tại disasterassistance.gov, sử dụng ứng dụng di động của FEMA hoặc gọi số 800-621-3362. Đường dây này hoạt động hàng ngày từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm, giờ miền Đông. Trợ giúp là có sẵn ở hầu hết các ngôn ngữ. Nếu bạn sử dụng dịch vụ chuyển tiếp, chẳng hạn như dịch vụ chuyển tiếp video (VRS), điện thoại có phụ đề hoặc dịch vụ khác, thì vui lòng cung cấp cho FEMA số của dịch vụ đó. Để xem video hướng dẫn về cách nộp đơn xin, hãy truy cập Three Ways to Register for FEMA Disaster Assistance - YouTube.

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 11 16, 2022