Magbibigay ang FEMA ng Direktang Pansamantalang Pabahay sa 4 na mga County ng Florida

Release Date Release Number
NR030
Release Date:
October 26, 2022

TALLAHASSEE –Sa kahilingan ni Gobernador Ron DeSantis, ang FEMA ay magbibigay ng pansamantalang pabahay sa mga kwalipikadong nakaligtas sa Bagyong Ian sa mga county ng Charlotte, Collier, DeSoto at Lee.

Inaprubahan ng FEMA ang Direct Temporary Housing Assistance upang magbigay ng mga opsyon para sa mga taong ang mga tahanan ay hindi matitirahan dahil sa bagyo. Napagpasiyahan ng FEMA na ang tulong sa pag-upa ay hindi sapat upang matugunan ang pangangailangan sa pabahay sa mga county na iyon dahil sa kakulangan ng magagamit na mapagkukunan ng pabahay.

"Nakatuon ang FEMA sa pagtulong sa mga nakaligtas sa Hurricane Ian na magkaroon ng ligtas na bubong sa kanilang mga ulo upang simulan ang kanilang paggaling sa lalong madaling panahon," sabi ng Federal Coordinating Officer na si Tom McCool. “Upang tulungan ang mga sambahayan na ito, ang FEMA ay nagbibigay ng mga travel trailer at mas malalaking manufactured housing unit sa mga kwalipikadong sambahayan sa apat na county: Charlotte, Collier, DeSoto at Lee.

“Bagaman ang direktang misyon ng FEMA sa pabahay ay pansamantalang solusyon lamang, ang aming koponan ay nananatiling nakatuon sa pagtulong sa mga nakaligtas na makahanap ng pabahay na pinaka-angkop sa kanilang mga pangangailangan. Sa pagbuo ng mga pinuno ng lokal na pamahalaan ng isang ibinahaging pananaw para sa hinaharap, ang FEMA at ang pederal na pamilya ay gagana sa lahat ng oras upang tulungan silang makamit ito."

Aabisuhan ng FEMA ang mga aplikante na karapat-dapat para sa direktang pabahay. Kakailanganin ng oras ang transportasyon, pagpapahintulot, pag-install at pagsisiyasat ng mga yunit na ito bago sila magamit

Ang programang Direktang Pabahay ay nagbibigay ng tatlong pangunahing opsyon

  • Ang Multi-Family Lease and Repair, kung saan ang FEMA ay pumapasok sa isang kasunduan sa pag-upa sa may-ari ng multi-family rental property (tatlo o higit pang yunit) at gumagawa ng mga pagkukumpuni upang magbigay ng pansamantalang pabahay para sa mga aplikante.
  • Ang Transportable Temporary Housing Unit gaya ng travel trailer o manufactured home.
  • Ang Direktang Pag-upa, na nagpapaupa ng umiiral nang pabahay na handa nang occupancy.

Maaaring ibigay ang Direktang Pansamantalang Tulong sa Pabahay hanggang sa 18 buwan mula Setyembre 29, 2022, ang petsa ng deklarasyon ng pederal na sakuna, hanggang Marso 28, 2024.

Ang direktang pansamantalang pabahay ay nangangailangan ng malaking oras upang maipatupad at hindi ito isang agarang solusyon para sa pansamantala at pangmatagalang pangangailangan sa pabahay ng isang nakaligtas. Dagdag, hindi lahat ng naapektuhan ng kalamidad ay magiging karapat-dapat para sa direktang pabahay. Mahalaga na ang mga kasosyo sa lahat ng antas - lokal, estado, iba pang pederal, nonprofit at pribadong sektor - ay nagtutulungan upang punan ang anumang mga kakulangan.

Ang FEMA ay nagbibigay ng tulong sa pag-upa, pananatili sa hotel, tulong sa pag-aayos ng bahay at pansamantalang pagbabayad ng pansamantalang tuluyan sa mga karapat-dapat na aplikante bilang karagdagan sa direktang pabahay.

Ang mga nakaligtas na nag-apply sa FEMA para sa tulong ay hindi kailangang mag-apply muli upang maging karapat-dapat para sa direktang pansamantalang tulong sa pabahay. Para mag-apply, mag-online sa DisasterAssistance.gov, gamit ang FEMA  app para sa smartphones o magtawag sa 800-621-3362. Mayroong tulong sa halos lahat ng wika. Kung gumagamit ka ng relay service, gaya ng video relay service (serbisyo ng video relay, VRS), captioned telephone service o iba pa, ibigay sa FEMA ang numero ng serbisyong iyon. Bukas ang mga linya mula 7 a.m. hanggang 11 p.m. pitong araw sa isang linggo.

Related Links:
Tags:
Huling na-update noong