FEMA cung cấp nhà ở tạm thời trực tiếp tại 4 quận Florida

Release Date Release Number
NR030
Release Date:
Tháng 10 26, 2022

TALLAHASSEE – Theo yêu cầu của Thống đốc Ron DeSantis, FEMA sẽ cung cấp nhà ở tạm thời cho những người sống sót sau cơn bão Ian đủ điều kiện ở các quận Charlotte, Collier, DeSoto và Lee.

FEMA đã chấp thuận Hỗ trợ Nhà ở Tạm thời Trực tiếp để cung cấp các lựa chọn cho những người có nhà không thể ở được vì bão. FEMA xác định rằng hỗ trợ thuê nhà không đủ để đáp ứng nhu cầu nhà ở tại các quận đó vì thiếu nguồn nhà ở sẵn có.

“FEMA cam kết giúp những người sống sót sau cơn bão Ian có được một mái nhà an toàn trên đầu của họ để bắt đầu hồi phục nhanh nhất có thể,” Viên chức Điều phối Liên bang Tom McCool cho biết. “Để hỗ trợ các hộ gia đình này, FEMA đang cung cấp xe kéo du lịch và các đơn vị nhà ở được sản xuất lớn hơn cho các hộ gia đình đủ điều kiện ở bốn quận: Charlotte, Collier, DeSoto và Lee.

“Mặc dù sứ mệnh nhà ở trực tiếp của FEMA chỉ là một giải pháp tạm thời, nhóm của chúng tôi vẫn cam kết giúp những người sống sót tìm được nhà ở phù hợp nhất với nhu cầu của họ. Với việc các nhà lãnh đạo chính quyền địa phương xây dựng một tầm nhìn chung cho tương lai, FEMA và gia đình liên bang sẽ làm việc suốt ngày đêm để giúp họ đạt được điều đó ”.

FEMA sẽ thông báo cho những người nộp đơn đủ điều kiện nhận nhà ở trực tiếp. Sẽ mất thời gian để vận chuyển, cấp phép, lắp đặt và kiểm tra các đơn vị này trước khi chúng có sẵn.

Chương trình Nhà ở Trực tiếp cung cấp ba lựa chọn chính

  • Cho Thuê và Sửa chữa Cho nhiều Gia đình, nơi FEMA ký hợp đồng thuê nhà với chủ sở hữu bất động sản cho thuê của nhiều gia đình (ba căn trở lên) và sửa chữa để cung cấp nhà ở tạm thời cho người nộp đơn.
  • Đơn vị nhà ở tạm thời có thể vận chuyển chẳng hạn như xe kéo du lịch hoặc nhà sản xuất.
  • Thuê Trực tiếp, như là thuê lại nhà đang có người ở.

Hỗ trợ Nhà ở Tạm thời Trực tiếp có thể được cung cấp trong tối đa 18 tháng kể từ ngày 29 tháng Chín năm 2022, ngày tuyên bố thảm hoạ liên bang, đến ngày 28 tháng Ba năm 2024.

Nhà ở tạm thời trực tiếp cần nhiều thời gian để thực hiện và không phải là giải pháp tức thời cho nhu cầu nhà ở tạm thời và lâu dài của nạn nhân. Ngoài ra, không phải tất cả mọi người bị ảnh hưởng bởi thảm họa sẽ đủ điều kiện để được ở trực tiếp. Điều quan trọng là các đối tác ở tất cả các cấp - địa phương, tiểu bang, liên bang khác, tổ chức phi lợi nhuận và khu vực tư nhân - phải làm việc cùng nhau để lấp đầy bất kỳ khoảng trống nào.

Ngoài nhà ở trực tiếp, FEMA còn cung cấp hỗ trợ thuê nhà, lưu trú tại khách sạn, hỗ trợ sửa chữa nhà và hoàn trả chỗ ở tạm thời cho những người nộp đơn đủ điều kiện.

Những người sống sót đã nộp đơn cho FEMA để được hỗ trợ không cần phải nộp đơn lại để đủ điều kiện nhận hỗ trợ nhà ở tạm thời trực tiếp. Để nộp đơn, truy cập trực tuyến tại DisasterAssistance.gov, sử dụng ứng dụng FEMA cho điện thoại hoặc gọi 800-621-3362. Trợ giúp là có sẵn ở hầu hết các ngôn ngữ. Nếu bạn sử dụng dịch vụ chuyển tiếp, chẳng hạn như dịch vụ chuyển tiếp qua video (VRS), điện thoại có phụ đề hoặc dịch vụ khác, thì vui lòng cung cấp cho FEMA số của dịch vụ đó. Các đường dây hoạt động từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm, bảy ngày một tuần.

Related Links:
Tags:
Cập nhật lần cuối