Ang Sentro sa Pagrehistro sa Mobile ng FEMA ay Bukas sa Milton

Release Date Release Number
NR 009
Release Date:
October 12, 2020

PENSACOLA, Fla. Ang FEMA ay nagbukas ng isang sentro sa pagrehistro sa mobile para sa mga nakaligtas sa Hurricane Sally sa Milton. 

Ang sentro, na kung tawagin ay Mobile Registration Intake Center (MRIC), ay tinatauhan ng mga manggagawa ng FEMA na maaaring tumulong sa pagpaparehistro at sagutin ang mga katanungan tungkol sa mga programa sa tulong sa sakuna. Lokasyon ng sentro:

 

SANTA ROSA COUNTY

Pensacola State College

5988 U.S. 90

Milton, FL 32583

Mga Oras: Araw-araw 9 a.m.-6 p.m.

 

Ang iba pang mga sentro ay tumatakbo sa mga lalawigan ng Bay, Escambia, Okaloosa at Santa Rosa. Ang mga nakaligtas sa sakuna ay maaaring makakuha ng tulong sa pagrehistro sa alinman sa mga sentro. Ibang mga lokasyon:

 

BAY COUNTY

Bay County Public Library, 898 West 11th St, Panama City, FL 32401

Mga Oras: Araw-araw 9 a.m.-6 p.m.

 

ESCAMBIA COUNTY

Southwest Branch Library, 12248 Gulf Beach Hwy, Pensacola, FL 32507

Mga Oras: Araw-araw 9 a.m.-6 p.m.

 

Brownsville Community Center, 3200 W. DeSoto St., Pensacola, FL 32505

Mga Oras: Araw-araw 9 a.m.-6 p.m.

 

Escambia County Extension Service, 3740 Stefani Rd., Cantonment, FL 32533

Mga Oras: Araw-araw 9 a.m.-6 p.m.

 

OKALOOSA COUNTY

Northwest Florida Fairgrounds, 1958 Lewis Turner Blvd, Fort Walton Beach, FL 32547

Mga Oras: Araw-araw 9 a.m.-6 p.m.

 

 

 

SANTA ROSA COUNTY

Pensacola State College, South Santa Rosa Center, 5075 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563

Mga Oras: Araw-araw 9 a.m.-6 p.m.

 

 

Ang mga sentro ay tumatakbo sa ilalim ng mga protokol ng COVID-19 upang matiyak na ligtas ang mga bisita at tauhan ng FEMA. Ang pagdi-distansya at mga takip sa mukha ay kinakailangan.

 

Hindi kinakailangan na bisitahin ang isang sentro upang magparehistro sa FEMA. Ang mga nakaligtas sa sakuna na may mga hindi na-insure na mga pagkawalan ay maaari ring mag-aplay sa pamamagitan ng:

  • Pagbisita sa DisasterAssistance.gov;
  • Pag-download sa FEMA App; o sa pamamagitan ng
  • Pagtawag sa 800-621-3362 (800-462-7585 TTY). Mayroong mga operator para sa iba’t ibang wika. Ang mga walang-bayad na numero ay bukas mula 7 ng umaga hanggang 10 ng gabi. lokal na oras, pitong araw sa isang linggo. Ang mga gumagamit ng isang serbisyong relay tulad ng isang videophone, InnoCaption o CapTel ay dapat na ibigay sa FEMA ang kanilang tukoy na numero ng telepono na nakatalaga sa serbisyong iyon.  

Ang sumusunod na impormasyon ay kinakailangan kapag ikaw ay nagparehistro:

  • Address ng napinsalang tirahan kung saan naganap ang pinsala (address bago ang sakuna)
  • Kasalukuyang address sa pagpadala sa pamamagitan ng koreo
  • Kasalukuyang numero ng telepono
  • Impormasyon sa insurance
  • Kabuuang taunang kita ng sambahayan
  • Ang numero ng routing at account para sa cheke o savings account (pinapayagan nitong direktang ilipat ng FEMA ang mga pondo ng tulong sa sakuna sa isang account ng bangko)
  • Isang paglalarawan ng pinsala at kawalan sanhi ng kalamidad
Tags:
Huling na-update noong March 18, 2021