Maaring Makakuha ng Tulong sa Sentro ng Pagbangon mula sa Sakuna (Disaster Recovery Center)

Release Date:
January 25, 2023

Ang mga Sentro ng Pagbangon mula sa Sakuna (Disaster Recovery Centers) ay isang one-stop shop kung saan ang mga nakaligtas sa sakuna ay makakakuha ng impormasyon at payo tungkol sa mga ahensya ng komunidad, estado at pederal at iba pang magagamit na tulong. Naa-access din sila ng mga taong may kapansanan at mga may access at functional na pangangailangan.

Ang mga sentro sa pagbangon (recovery center), na nagsimulang magbukas noong Enero 19, ay may tauhan ng lubos na sinanay na mga tauhan ng FEMA gayundin ng mga kinatawan mula sa mga ahensya ng estado ng California at ng U.S. Small Business Administration.

Maaaring linawin ng mga espesyalistang ang impormasyong iyong natanggap mula sa FEMA o iba pang ahensya; maaari nilang ipaliwanag ang tulong sa pag-upa na magagamit ng mga may-ari at umuupa; at maaari nilang i-fax ang iyong mga hiniling na dokumento sa isang sentro ng pagproseso ng FEMA at i-scan o kopyahin ang bagong impormasyon o mga dokumentong kailangan para sa mga file ng kaso.

Sa mga sentro ng pagbangon (recovery center), maaari kang kumonekta sa ibang mga ahensya para sa agarang tulong sa pangangailangan (pag-alis ng mga labi, pag-alis ng mga nasirang ari-arian at mga materyales sa konstruksiyon na maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan, atbp.). Makakakuha ka rin ng tulong sa pag-navigate sa mga programa sa pagbawi ng FEMA at mga programa sa insurance.

Ang mga kinatawan ng SBA ay nasa kamay upang magbigay ng impormasyon ng programa at ipaliwanag kung paano mag-aplay para sa mga pautang sa kalamidad na mababa ang interes ng SBA para sa mga negosyo, pribadong walang kita, mga may-ari ng bahay at mga nangungupahan.

Maa-access ang lahat ng sentro ng pagbangon (recovery center). Mayroon silang kagamitan na pantulong na teknolohiya na nagbibigay-daan sa mga nakaligtas sa kalamidad na maaring makipag-ugnayan sa mga tauhan. Mayroong Video Remote Interpreting at mayroon din ng American Sign Language kapag hiniling. Ang mga sentro ay mayroon ding accessible na paradahan, mga rampa at banyo.

Para sa pinakahuling impormasyon sa pagbawi ng California mula sa matitinding bagyo sa taglamig, pagbaha, pagguho ng lupa at pagguho ng putik, bisitahin ang FEMA.gov/disaster/4683. Maaari mo ring i-follow ang twitter.com/Cal_OES, facebook.com/CaliforniaOES, @FEMARegion9/Twitter at Facebook.com/FEMA.

Tags:
Huling na-update noong