Nhận Trợ giúp tại Trung tâm Phục hồi sau Thiên tai (Disaster Recovery Center)

Release Date:
Tháng 1 25, 2023

Các trung tâm phục hồi sau thiên tai là điểm đến một cửa cho những người trải qua thiên tai có thể thu thập thông tin và tư vấn về các cơ quan liên bang, tiểu bang, cộng đồng cũng như những nguồn hỗ trợ sẵn có khác. Người khuyết tật và những người khác có nhu cầu tiếp cận và nhu cầu về chức năng đều có thể tiếp cận đến các trung tâm này.

Các trung tâm phục hồi, đã bắt đầu mở cửa từ ngày 19 tháng 1, với độ ngũ nhân sự được đào tạo tốt của FEMA cũng như những đại diện từ các cơ quan tiểu bang California và U.S. Small Business Administration.

Những chuyên gia này có thể giải thích rõ thông tin bạn nhận được từ FEMA hoặc các cơ quan khác; họ có thể giải thích về hỗ trợ thuê nhà cho các chủ sở hữu nhà và người đi thuê nhà; và họ có thể gửi fax những tài liệu bạn yêu cầu đến trung tâm xử lý của FEMA và sao chụp những thông tin hoặc tài liệu mới cần thiết cho trường hợp của bạn.

Tại các trung tâm phục hồi, bạn có thể kết nối với các cơ quan khác cho những nhu cầu tức thời (di chuyển vật đổ nát, tháo bỏ các vật dụng bị hỏng và các vật liệu xây dựng có thể có nguy cơ rủi ro về sức khoẻ). Bạn cũng có thể được giúp đỡ định hướng đến các chương trình phục hồi của FEMA cũng như các chương trình bảo hiểm.

Đại diện của SBA sẵn sàng cung cấp thông tin về chương trình và giải thích cách thức nộp đơn cho các khoản vay sau thiên tai lãi suất thấp của SBA cho các doanh nghiệp, các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân, chủ sở hữu nhà và người đi thuê nhà.

Tất cả các trung tâm phục hồi đều dễ dàng tiếp cận. Họ có thiết bị công nghệ hỗ trợ cho phép những người sống sót sau thiên tai tương tác với nhân viên. Có sẵn dịch vụ thông dịch từ xa qua video và ngôn ngữ ký hiệu trực tiếp theo yêu cầu. Các trung tâm cũng có bãi đậu xe, lối dành cho xe lăn và nhà vệ sinh để mọi người sử dụng.

Để cập nhật thông tin mới nhất về chương trình phục hồi của tiểu bang California khỏi những trận bão mùa đông nghiêm trọng, lũ lụt, sạt lở đất và bùn, hãy truy cập vào FEMA.gov/disaster/4683. Bạn cũng có thể theo dõi twitter.com/Cal_OES, facebook.com/CaliforniaOES, @FEMARegion9/TwitterFacebook.com/FEMA.

Tags:
Cập nhật lần cuối