गृह निरीक्षणहरु

तयारी

निरीक्षण बेला

निरीक्षण पश्चात

अतिरिक्त सहयोगहरु

तपाइले प्रकोप सहायता आवेदन,पश्चात  फेमा FEMA ले ठाउमा आएर  वा टाढा  निरीक्षण मार्फत तपाइँको प्रकोपको कारणले भएको क्षति प्रमाणित गर्नुपर्छ। केही दिनको अवधिमा फेमा  FEMA कर्मचारी र निरीक्षकहरूले अज्ञात वा प्रतिबन्धित फोन नम्बरबाट कल गर्न सक्छन र तपाईंको प्रकोपले गर्दा भएको क्षतिबारे छलफल गर्न धेरै पटक प्रयासहरू गर्न सक्छन।

आवेदक (तपाईं) वा सह-आवेदक उपस्थित हुँदा मात्र निरीक्षण गर्न सकिन्छ। यदि आवेदक वा सह-आवेदकले निरीक्षकसँग भेट्न असमर्थ भएमा, तेस्रो-पक्षलाई लिखित रूपमा नामित गर्न सकिन्छ र निरीक्षणको लागि निर्धारित समय र मिति अघि पुर्ब-अनुमति दिन सकिन्छ।

यदि घरसम्म पुग्न सकिँदैन भने, निरीक्षकले आवेदकसँग बसाई प्रमाणित गर्न कुनै  बाधा अड्चन नभएको तटस्थ स्थानमा भेट्न सक्छन्।

Graphic
Within 10 Days After Applying Graphic

निरीक्षणको लागि तयारी

निम्न कार्यको  लागि निरीक्षणको प्रतीक्षा नगर्नुहोस :

  • यदी तपाइँसँग बीमा छ भने तपाइँको बीमा कम्पनीसँग दावी दर्ता गर्न को लागि।.
  • सुरक्षित बाताबरण छ भने सफाई सुरु गर्नुको लागि
  • क्षति को फोटो लिनका लागि 
  • आफ्नो क्षति को  सुची  बनाउनुको लागि.
  • प्रकोपको कारणले भएको खर्च प्रमाणित गर्न सबै रसिदहरू राख्नको लागि  .

तपाईंको निरीक्षण तय गर्नको लागि

alert - warning

याद गर्नुहोस फेमा FEMA कर्मचारी र निरीक्षकहरूले अज्ञात वा प्रतिबन्धित फोन नम्बरबाट कल गर्न सक्छन र केही दिनहरूमा धेरै प्रयासहरू गर्न सक्छन्।

यदि फेमा FEMA ले तपाइँको क्षति प्रमाणित गर्न तपाइँलाई सम्पर्क गर्न असमर्थ भयो भने, तपाइँलाई एक सूचना पत्र पठाइनेछ र तपाइँको आवेदन थप अगाडी बढाउन सकिँदैन - अगाडि बढ्नको लागि ,तपाइँको सम्पर्क जानकारी पुष्टि गर्न र सहयोगको लागि तपाइँको आवश्यकता प्रमाणित गर्न तपाइँले फेमा  FEMA को सहयोग लाइन (८०० -६२१ -३३६२ ) मा  फोन गर्नु पर्छ।  । प्रकोप सहायता प्रक्रियाको क्रममा कुनै पनि बिन्दुमा पुन: पेस वा नयाँ आवेदन सिर्जना नगर्नुहोस्। तपाईंले आफ्नो आवेदनको स्थिति जाँच गर्न DisasterAssistance.gov खातामा पहुँच गरेर कुनै पनि फेमा FEMA पत्रहरू पढ्न सक्नुहुन्छ।   

तपाईंको निरीक्षणको लागि भेला गर्नु पर्ने जानकारीहरु

निरीक्षणको समयमा तपाइँसँग निम्न जानकारी तयार हुनुपर्छ:

  • तपाईको फोटो भएको परिचय पत्र
  • बसाई वा स्वामित्व प्रमाण,  निरीक्षकले माग गरेमा
  • विपदको  समयमा घरमा बस्ने परिवारको सुची
  • विपदले गरेको क्षति विवरण
  • तपाइको बीमा पोलीसी र निरीक्षकले माग गरेका अतिरिक्त कागजातहरु   

निरीक्षणको बेलामा

Graphic
A blue fema inspector with a phone to his ear

फेमा FEMA निरीक्षकहरूलाई प्रकोपबाट हुने क्षति पहिचान गर्न तालिम दिइएको छ, तर तिनीहरूले तपाईंले सहायता प्राप्त गर्ने कि नगर्ने निर्णय गर्दैनन।

उनिहरूले  व्यक्तिगत र पारिबारिक कार्यक्रम , योग्य हुन सक्ने क्षति अवलोकन र रेकर्ड गर्छन, जुन बीमा समायोजकहरू वा अन्य प्रकोप सहायता कार्यक्रमहरू भन्दा फरक निरीक्षण हो , जस्तै कि अमेरिकी साना ब्यबसायी प्रशासन.

क्षतिको मात्रामा निर्भर गर्दै, निरीक्षणपुरा हुन ४५  मिनेट सम्म लाग्न सक्छ।

तपाईंको निरीक्षणको लागि ब्यबस्था

सीमित अङ्ग्रेजी प्रवीणता भएका पिडितहरुलाइ , अशक्तता भएकाहरू र पहुँच र कार्यात्मक आवश्यकता भएका अन्य व्यक्तिहरूसँग प्रभावकारी सञ्चार सुनिश्चित गर्न अनुवाद गर्न अमेरिकी संकेत भाषा (ASL)   दोभाषेहरू सहित उचित आवासहरू उपलब्ध हुनेछन्।

तपाईले निरीक्षकसँग कुराकानी गर्न मद्दत गर्न एक व्यक्तिलाई निमन्त्रणा गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै घरको सदस्य, आफन्त वा साथी।

तपाइको निरीक्षण पश्चात

तपाईंले निरीक्षकको भ्रमण पछि १० दिन भित्र फीमा FEMA ले गरेको निर्णयको व्याख्या सहित जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ।

योग्यता निर्धारण

यदि तपाइँ सहयोगको लागि योग्य हुनुहुन्छ भने, तपाइँले तपाइँको आवेदन को समयमा चयन गरेको आधारमा  चेक वा तपाइको बैंक खातामा पैसा    प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।

यदी तपाईं सहयोगको लागि अयोग्यठहरिए वा तपाईंको आवेदन अपुरो छ भने , तपाइले  निर्णय बिरुद्ध पुनराबेदन  ६० दिन भित्र गर्नु पर्ने छ अथवा आफ्नो निबेदन पुर्ण गर्ने मौकाको माग गर्नु पर्दछ।

अतिरिक्त सहयोग

फेमा FEMA निरीक्षकहरूले तपाईंको निरीक्षण पुरा गरेपछि प्रश्नहरूको जवाफ दिन वा तपाईंको जानकारीमा  पहुँच गर्न असमर्थ हुन्छन। यदि तपाइँको निरीक्षण पछि प्रश्नहरू छन् भने, कृपया फेमा  FEMA को सहयोगलाइन  मा कल गर्नुहोस।८०० -६२१ -३३६२.

गृह निरीक्षणका लागि स्रोतहरू

पछिल्लो अपडेट