Ang Mga Eksperto sa Mitigation ay Patuloy na Nag-aalok ng Payo sa Muling Pagtatayo sa Lee at Charlotte Counties

Release Date Release Number
DR-4673-FL NR-073
Release Date:
December 29, 2022

BRANDON, Fla. - Habang muling nagtatayo, ang mga nakaligtas mula sa Bagyong Ian ay makakakuha ng libreng payo kung paano magtayo muli ng mas malakas at mas ligtas kontra sa mga bagyo.

Ang mga espesyalista sa pagpapagaan ng FEMA ay nasa mga county ng Lee at Charlotte upang sagutin ang mga tanong at mag-alok ng mga libreng tip sa pagpapabuti ng tahanan at mga napatunayang pamamaraan upang maiwasan at mabawasan ang pinsala mula sa mga sakuna sa hinaharap. Ang impormasyong ito ay nakatuon para sa do-it-yourself na trabaho at mga pangkalahatang kontratista.

Ang pagpapagaan ay isang pagsisikap na bawasan ang pagkawala ng buhay at pinsala sa ari-arian sa pamamagitan ng pagbawas sa epekto ng isang kalamidad. Ang mga espesyalista ng FEMA ay maaring makita sa mga sumusunod na lokasyon:

HOME DEPOT

14655 S Tamiami Trail, Fort Myers, FL 33912 

 

HOME DEPOT

19690 Cochrane Blvd, Port Charlotte, FL 33948

 

Mga oras sa parehong mga lokasyon:

Lunes - Sabado, 7 a.m. - 6 p.m.

Linggo, 8 a.m. - 5 p.m.

 

Ang linya ng FEMA Mitigation ay available sa mga nakaligtas na interesadong makipag-usap sa isang espesyalista sa mitigation tungkol sa muling pagtatayo ng mas malakas. Maaaring tumawag ang mga nakaligtas sa 833-336-2487 Lunes hanggang Biyernes mula 8 a.m. hanggang 6 p.m. ET.

Mga may-ari at nangungupahan sa Brevard, Charlotte, Collier, DeSoto, Flagler, Glades, Hardee, Hendry, Highlands, Hillsborough, Lake, Lee, Manatee, Monroe, Okeechobee, Orange, Osceola, Palm Beach, Pasco, Pinellas, Polk, Putnam, Sarasota Maaaring mag-aplay ang mga county ng, Seminole, St. Johns, at Volusia para sa tulong ng FEMA sa mga sumusunod na paraan:

  • Bisitahin ang isang Sentro sa Pagbangon mula sa Sakuna (Disaster Recovery Center). Para makahanap ng malapit na center, bumisita sa fema.gov/drc
  • Bisitahin at mag-aplay online sa DisasterAssistance.gov
  • Gamitin ang FEMA Mobile App
  • Tawagan ang Helpline ng FEMA sa 800-621-3362. Bukas ang linya araw-araw mula 7 a.m. hanggang 11 p.m. ET. Mayroong tulong sa halos lahat ng wika.

Para sa pinakabagong impormasyon sa pagbangon ng Florida mula sa Bagyong Ian, bisitahin ang floridadisaster.org/info at fema.gov/tl/disaster/4673. Sundan sa FEMA Rehiyon 4 (@femaregion4) / Twitter at sa facebook.com/fema.

###

Tags:
Huling na-update noong