alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

West Virginia Hurricane Sandy

EM-3358-WV
West Virginia

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Oct 29, 2012 - Nov 8, 2012

Ngày Công bố: Oct 29, 2012


Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text

Hurricane Sandy Response and Recovery Information

The following counties under PA-B are limited to direct federal assistance: Barbour County, Berkeley County, Boone County, Braxton County, Brooke County, Cabell County, Calhoun County, Clay County, Doddridge County, Fayette County, Gilmer County, Grant County, Greenbrier County, Hampshire County, Hancock County, Hardy County, Harrison County, Jackson County, Jefferson County, Kanawha County, Lewis County, Lincoln County, Logan County, Marion County, Marshall County, Mason County, McDowell County, Mercer County, Mineral County, Mingo County, Monongalia County, Monroe County, Morgan County, Nicholas County, Ohio County, Pendleton County, Pleasants County, Pocahontas County, Preston County, Putnam County, Raleigh County, Randolph County, Ritchie County, Roane County, Summers County, Taylor County, Tucker County, Tyler County, Upshur County, Wayne County, Webster County, Wetzel County, Wirt County, Wood County and Wyoming County.


Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $19,645.54
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $19,645.54