News, Media & Events: Alaska

Preparedness Tips

A few inches of water in a 1,000-square foot home could cost more than $10,000 in repairs and replacement of personal possessions. Homeowner’s insurance doesn’t cover most floods. Learn more about flood insurance.

Press Releases and Fact Sheets

Ang mga sakuna ay nagpahirap sa milyun-milyong Amerikano sa buong bansa, mula Alaska hanggang Puerto Rico, mula Florida hanggang Timog Carolina. Habang patuloy itong tumutugon sa mga sakuna at tumutulong sa mga nakaligtas sa sakuna, hindi bumabagal ang FEMA.
illustration of page of paper Blog entry | October 5, 2022

ANCHORAGE, Alaska – Ang mga residente ng Alaska na humihiling ng tulong pederal sanhi ng sakuna (federal disaster assistance) dahil sa lindol noong Nob.

illustration of page of paper Mga Press Release | March 18, 2021

Ang bawat mamamayan ng Alaska na humihingi ng tulong ay hinihikayat na magrehistro sa pamamagitan ng pagsulat ng kahilingan para sa tulong pederal mula sa kalamidad (federal disaster assitance) mul

illustration of page of paper Mga Press Release | March 18, 2021